Bransjeprogrammet Lære hele livet – en følgeevaluering

Som ledd i kompetansereformen Lære hele livet er det etablert treparts bransjeprogram for kompetanseutvikling. Fafo skal evaluere bransjeprogrammene på oppdrag for Kompetanse Norge.

I evalueringen spør vi blant annet i hvilken grad og på hvilken måte bransjeprogrammene bidrar til økt omstillingsevne og til at flere arbeidstakere kan stå lenger i jobb.

Prosjektledelse

Anna Hagen Tønder

Oppdragsgiver(e)

Kompetanse Norge

Prosjektperiode

november 2019
desember 2021