Aktive prosjekter

Følgeevaluering av standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet

Ved inngangen til 2021 innføres en rekke standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet for flyktninger. Noen er obligatoriske både for kommunene og for deltakerne – andre er frivillige å ta i bruk. Målet er at de standardiserte elementene skal gjøre det enklere for kommunene å planlegge, utforme og gjennomføre gode program. Fafo skal følge utviklingen i dette arbeidet over en periode på 4 år. Vi vil undersøke hvorvidt og hvordan de standardiserte elementene tas i bruk i kommunene, om de fungerer etter intensjonen og ikke minst, hvordan tilbudet oppleves sett bra brukernes ståsted.

Prosjektledelse

Hanne Cecilie Kavli

Oppdragsgiver(e)

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Prosjektperiode

januar 2021
desember 2024