Skip to main content

Minikvalifikasjoner


Temaet for dette prosjektet er fordelene, ulempene og avveiningene ved å etablere systemer for minikvalifikasjoner.

Utgangspunktet er at EU i 2022 vedtok en anbefaling om at landene legger til rette for utvikling og bruk av såkalte minikvalifikasjoner («micro-credentials») i medlemslandene, i første omgang i høyere utdanning, på lengre sikt også for yrkesutdanning.

I prosjektet undersøker vi hva som gjøres i Sverige, Danmark og Norge for å utvikle slike systemer. Hvordan fungerer systemene overfor utdanningssystemet og arbeidslivet?

Et sentralt tema er også hvordan fagskolene i Norge vurderer framtiden for sine egne korte, fleksible utdanningstilbud. Skal de forbli frittstående, skal de bygges om til moduler i en fagskolegrad, eller er slik alternativ sertifisering som ligger i begrepet minikvalifikasjoner aktuelt for dem.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mars 2024
  • Avsluttes:
    februar 2025

Oppdragsgiver

LO

Bærekraftsmål