Migration and integration
Integrering og kompetanse

Contact

Researchers

Researcher
Research Director
Doctoral Researcher
Doctoral Researcher
Researcher
Head of Research
Hanne C. Kavli og Ragna Lillevik
Vi har nå holdt hjulene i gang
Kommunenes integreringsarbeid under koronautbruddet
Fafo-rapport 2020:16
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Oddbjørn Raaum, Simen Markussen, Øystein M. Hernæs og Maria Laura Di Tommaso
Økonomiske insentiver i integreringsarbeidet
Forslag til modeller for pilotering og utprøving
Fafo-rapport 2019:29
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten
Introduksjonsprogram og norskopplæring
Hva virker – for hvem?
Fafo-rapport 2017:31
Beret Bråten, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik
Innvandrerorganisasjoners rolle i integreringen
Sett gjennom en statlig tilskuddsordning
Fafo-rapport 2017:14
Erika Braanen Sterri
Fafo-notat 2016:06
Anne Britt Djuve og Anne Skevik Grødem (red.)
Innvandring og arbeidsmarkedsintegrering
NordMod2030. Delrapport 11
Fafo-rapport 2014:27
Anne Britt Djuve
Fafo-rapport 2011:19
Jon Horgen Friberg
Integrering av arbeidsinnvandrere
Integrering av arbeidsinnvandrere - Noen spørsmål og utfordringer i kjølvannet av EU-utvidelsen
Fafo-notat 2006:29
Monica Lund
Fafo-notat 2006:2
Fafo-notat 2002:11
Hanne Cecilie Kavli og Elin Svensen
Fafo-notat 2001:08

Project manager: Guri Tyldum
End of project: 2018
Completed projects
End of project: 2014
Completed projects

News about migration and integration

New article about the formation of a Norwegian identity among immigrant origin youth

Friday, 08 January 2021

In a new article publicised in Ethnic and Racial Studies, Jon Horgen Friberg shows that youth of immigrant origin gradually adopt a stronger self-identity as Norwegians, regardless of geographical and religious backgrounds. However: While adolescents of European immigrant origin report being seen as more “Norwegian” than they identify themselves, children of immigrants from Africa and Asia are seen by others as far less “Norwegian” than how they perceive themselves.

New PhD: Olav Elgvin on "The Islamic Council of Norway and the Challenge of Representing Islam in Europe"

Tuesday, 15 December 2020

On December 18, 2020 Olav Elgvin will defend his doctoral thesis for the PhD Degree at the University of Bergen – "Between a Rock and a Hard Place. The Islamic Council of Norway and the Challenge of Representing Islam in Europe".