Staff
Jon Horgen Friberg
Research Professor

    Academic background:

    PhD, Sociology, University of Oslo

Area of work:

International migration, labour markets, ethnic relations

Research areas: Labour migration | Inclusion of immigrants | The multi-cultural society | Integrering og kompetanse | Barn av innvandrere | Poverty and social security
+47 93663187
Jon Horgen Friberg og Mathilde Bjørnset
Fafo-rapport 2019:01
Jon Horgen Friberg
Fafo-rapport 2016:43
Jon Horgen Friberg
Fafo-rapport 2016:02
Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum and Huafeng Zhang
Other Fafo-publications 2015
Guri Tyldum og Jon Horgen Friberg
Fafo-rapport 2014:50
Jon Horgen Friberg og Olav Elgvin
Fafo-rapport 2014:43
Jon Horgen Friberg
Fafo-report 2013:06
Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve
Fafo-rapport 2013:31
Jon Horgen Friberg og Line Eldring
Fafo-rapport 2011:27
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2009:46
Fafo-rapport 2007:27
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 548
Jon Horgen Friberg og Monica Lund
Fafo-rapport 544
Fafo-notat 2006:29
Jon Erik Dølvik, Line Eldring, Jon Horgen Friberg, Torunn Kvinge, Sigmund Aslesen og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2006:14
Jon Horgen Friberg
Fafo-notat 2006:07
Monica Lund og Jon Horgen Friberg
Fafo-rapport 495
Monica Lund og Jon Horgen Friberg
Fafo-rapport 446
Jon Horgen Friberg og Anne Britt Djuve
Fafo-paper 2004:22
Anne Britt Djuve og Jon Horgen Friberg
Fafo-notat 2004:32

Jon Horgen Friberg

Konflikt, fellesskap og forandring
Foreldreskap og sosial kontroll i innvandrede familier fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka

Jon Horgen Friberg

Does selective acculturation work?
Cultural orientations, educational aspirations and school effort among children of immigrants in Norway

Jon Horgen Friberg

Utvidelse av kampsonen
Nordic Journal of Migration Research
Tidsskrift for samfunnsforskning
Søkelys på Arbeidslivet

J H. Friberg, J. Arnholtz, L. Eldring, N.W. Hansen & F. Thorarins

Nordic labour market institutions and new migrant workers
European Journal of Industrial Relations

Olav Elgvin og Jon Horgen Friberg

Migrasjonssosiologiens svarte boks?
Sosiologi i dag

Jon Horgen Friberg, Kristian Rose Tronstad og Jon Erik Dølvik

Central and Eastern European labour migration to Norway
Trends, conditions and challenges
Nordic Journal of Migration Research.
Journal of Ethnic and Migration Studies

Project manager: Jon Horgen Friberg
End of project: 2023
Current projects

Project manager: Jon Horgen Friberg
End of project: 2020
Current projects
Anne Britt Djuve
End of project: 2018
Completed projects

Project manager: Anne Britt Djuve
End of project: 2015
Completed projects