Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Voksnes læring

Eksterne forskere

Forskere

Oppdragsgiver(e)

Norges forskningsråd

Prosjektperiode

 
januar 2014
desember 2017

Prosjektet skal analysere sammenhenger mellom yrkesrettet opplæring for voksne og ulike arbeidsmarkedsutfall. Problemstillingene i prosjektet vil bli belyst ved hjelp av kvalitative intervjuer, registerdataanalyser og analyser av data fra den internasjonale PIAAC-undersøkelsen om voksnes læring.

Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Frischsenteret.

Prosjektet har en innvandringskomponent.

Prosjektet er en del av UTDANNING2020 – et tiårig forskningsprogram hos Norges forskningsråd om utdanningssektoren, fra barnehage til doktorgradsutdanning.

I prosjektet inngår et PhD-prosjekt ved Tove Mogstad Aspøy, Universitetet i Oslo/Fafo.

81940