Fullførte prosjekter

Prosjektleder

Tove Midtsundstad


Prosjektdeltaker(e)

Anne Inga Hilsen
Roy A. Nielsen

Eksterne forskere

Maja Tofteng (prosjektleder)

Marthe Norberg-Schulz


Oppdragsgiver(e)

Senter for seniorpolitikk


Forskningstema

Seniorpolitikk

Pensjon


Prosjektperiode

 
november 2015
oktober 2016

Lav mobilitet på arbeidsmarkedet blant seniorer (50+) i Norge – hva innebærer det?

Prosjektet tar sikte på å gi relevant kunnskap om og innsikt i mobilitet blant seniorer i Norge.

Analysen vil basere seg på en omfattende registerdataanalyse, en rekke dybdeintervjuer med relevante aktører og en gjennomgang av relevant forskning, litteratur og statistikk.

Prosjektet utføres i samarbeid med Samfunnsøkonomisk Analyse AS, som leder prosjektet.

Kortversjon av rapporten presenteres her - https://seniorpolitikk.no/nyheter/lav-ledighet-en-arsak-til-lav-mobilitet

Publisering

M. Tofteng, T. Midtsundstad og R. Bjørnstad (2016). Sammendragnotat -  Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet. Rapport nr. 52 2016. Oslo: Samfunnsøkonomisk Analyse AS.

T. Midtsundstad (2016), "Eksisterende kunnskap om seniormobilitet" (kap. 2: 15-33), I M. Tofteng (red.), Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet, Rapport nr. 50 - 2016. Oslo: Samfunnsøkonomisk Analyse AS.

Tofteng, M. & Hilsen, A. I. (2016). Seniorene trives på jobben. I M. Tofteng (red.), Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet (s. 56-65). Rapport nr. 50 -2016. Oslo: Samfunnsøkonomisk Analyse AS.

Hilsen, A. I. & Tofteng, M. (2016). Virksomheter verdsetter seniorer, men søker også ny kompetanse og aldersmangfold. I M. Tofteng (red.), Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet (s. 66-73). Rapport nr. 50 -2016. Oslo: Samfunnsøkonomisk Analyse AS.

Nielsen, R. A. & Hagen, M. N-S. (2016). Mobiliteten faller over tid og med alder. I M. Tofteng (red.), Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet (s. 34-55). Rapport nr. 50-2016. Oslo: Samfunnsøkonomisk Analyse AS.

M. Tofteng og T. Midtsundstad (2016). "Oppsummering og videre kunnskapsbehov" (kap. 6: s. 74-85). I M. Tofteng (red.), Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet. Rapport 50- 2016. Oslo: Samfunnsøkonomisk Analyse AS.

M. Tofteng og T. Midtsundstad  (2016), Sammendrag (s- 4-8). I M. Tofteng (red.), Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet, Rapport nr. 50 -2016. Oslo: Samfunnsøkonomisk Analyse AS.

T. Midtsundstad (2016). Faktorer som henholdsvis hemmer og fremmer seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet, Foredrag på Senter for seniorpolitikks årlige forskningskonferanse, Oslo, 11. november 2016.

Midtsundstad, T. (2017). Seniorers mobilitet på arbeidsmarkedet. Foredrag for Arbeids- og sosialdepartementet, 25. april 2017.

M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Last ned/Download

Tove Midtsundstad
Gjennomgang og drøfting av sentrale rammebetingelser, trekk ved arbeidsmarked, næringsstruktur og virksomhetene, og faktorer på individnivå

Les kapitlet/rapporten

Les kapitlet/rapporten

M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Les sammendraget/rapporten

Last ned / Download

M. Tofteng og A.I. Hilsen

Last ned / Download

R.A. Nielsen og Marthe Nordberg-Schulz Hagen

Last ned / Download