Skip to main content
  • Bærekraftsmål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

  • 3 prosjekter

Klima- og miljøutfordringer i NNNs område

NNN ønsker en gjennomgang av miljø- og klimautfordringer i dere bransjer.

Ytringer og varsling sett fra et arbeidsgiverperspektiv
I dette prosjektet rettes oppmerksomheten mot ytringsfrihet og varsling i arbeidslivet, sett fra arbeidsgivers ståsted.
Kinas nasjonale innsats for å oppnå bærekraftsmålene
Fafo skal se på Kinas nasjonale innsats for å implementere Agenda 2030 og FNs bærekraftsmål.

Prosjektnyheter