Fullførte prosjekter

Lav mobilitet på arbeidsmarkedet blant seniorer (50+) i Norge – hva innebærer det?

Prosjektet tar sikte på å gi relevant kunnskap om og innsikt i mobilitet blant seniorer i Norge.

Analysen vil basere seg på en omfattende registerdataanalyse, en rekke dybdeintervjuer med relevante aktører og en gjennomgang av relevant forskning, litteratur og statistikk.

Prosjektet utføres i samarbeid med Samfunnsøkonomisk Analyse AS, som leder prosjektet.

Kortversjon av rapporten presenteres her - https://seniorpolitikk.no/nyheter/lav-ledighet-en-arsak-til-lav-mobilitet

Fafo-utgivelser

M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Last ned/Download

Tove Midtsundstad
Gjennomgang og drøfting av sentrale rammebetingelser, trekk ved arbeidsmarked, næringsstruktur og virksomhetene, og faktorer på individnivå

Les kapitlet/rapporten

Les kapitlet/rapporten

M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Les sammendraget/rapporten

Last ned / Download

M. Tofteng og A.I. Hilsen

Last ned / Download

R.A. Nielsen og Marthe Nordberg-Schulz Hagen

Last ned / Download

Publisering

M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Last ned/Download

Les kapitlet/rapporten

M. Tofteng og A.I. Hilsen

Last ned / Download

Last ned / Download

R.A. Nielsen og Marthe Nordberg-Schulz Hagen

Last ned / Download

Les kapitlet/rapporten

M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Les sammendraget/rapporten

Tove Midtsundstad
Gjennomgang og drøfting av sentrale rammebetingelser, trekk ved arbeidsmarked, næringsstruktur og virksomhetene, og faktorer på individnivå

Prosjektleder

Tove Midtsundstad

Prosjektdeltaker(e)

Anne Inga Hilsen
Roy A. Nielsen

Eksterne forskere

Maja Tofteng (prosjektleder)

Marthe Norberg-Schulz

Oppdragsgiver(e)

Senter for seniorpolitikk

Forskningstema

Seniorpolitikk

Pensjon

Prosjektperiode

november 2015
oktober 2016