Lav mobilitet på arbeidsmarkedet blant seniorer (50+) i Norge – hva innebærer det?

Prosjektet tar sikte på å gi relevant kunnskap om og innsikt i mobilitet blant seniorer i Norge.

Analysen vil basere seg på en omfattende registerdataanalyse, en rekke dybdeintervjuer med relevante aktører og en gjennomgang av relevant forskning, litteratur og statistikk.

Prosjektet utføres i samarbeid med Samfunnsøkonomisk Analyse AS, som leder prosjektet.

Kortversjon av rapporten presenteres her - https://seniorpolitikk.no/nyheter/lav-ledighet-en-arsak-til-lav-mobilitet


Fafo-utgivelser


M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Last ned/Download


R.A. Nielsen og Marthe Nordberg-Schulz Hagen

Last ned / Download


M. Tofteng og A.I. Hilsen

Last ned / Download


Last ned / Download


M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Les sammendraget/rapporten


  • Rapport nr. 50 - 1

Les kapitlet/rapporten


Les kapitlet/rapporten


Tove Midtsundstad
Gjennomgang og drøfting av sentrale rammebetingelser, trekk ved arbeidsmarked, næringsstruktur og virksomhetene, og faktorer på individnivå


Publisering

M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Last ned/Download


Les kapitlet/rapporten


M. Tofteng og A.I. Hilsen

Last ned / Download


Last ned / Download


R.A. Nielsen og Marthe Nordberg-Schulz Hagen

Last ned / Download


  • Rapport nr. 50 - 1

Les kapitlet/rapporten


M. Tofteng, T.Midtsundstad og Roger Bjørnstad

Les sammendraget/rapporten


Tove Midtsundstad
Gjennomgang og drøfting av sentrale rammebetingelser, trekk ved arbeidsmarked, næringsstruktur og virksomhetene, og faktorer på individnivå

Prosjektledelse

Tove Midtsundstad

Eksterne forskere

Maja Tofteng (prosjektleder)
Marthe Norberg-Schulz

Oppdragsgiver(e)

Senter for seniorpolitikk

Forskningstema

Seniorpolitikk
Pensjon

Prosjektperiode

november 2015
oktober 2016