Skip to main content

Lønn i allmenngjorte bransjer


Prosjektet skal kartlegge hvor mange som ligger under, på og over de allmenngjorte lønnssatsene i allmenngjorte bransjer. Datagrunnlaget er SSBs lønnsstatistikk for 2020.

Forskere

Prosjektperiode

  • Oppstart:
    mars 2022
  • Avsluttes:
    desember 2022

Oppdragsgiver

  • Arbeidstilsynet

Bærekraftsmål