Current projects

LOs tillitsvalgtpanel


Fafo-reports and papers

Fafo-notat 2019:27
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen

Project management

Anne Mette Ødegård

Project period

May 2014