Current projects

LOs tillitsvalgtpanel

Fafo-notat 2019:27
Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen

Project manager

Project participant(s)

Rolf K. Andersen
Johan Røed Steen

Project period

May 2014
81740