Fafo papers

Rapportsøk-en

Fafo notes

Hilde Haualand og Anne Inga Hilsen
Brukermedvirkning i NAV – hvor er vi nå?
Evaluering og videreutvikling. Første intervjurunde og refleksjonssamling
Fafo-notat 2014:05
Fafo-notat 2014:06
Steffen Lehndorff
A sleeping giant?
German trade unions in the European crisis. NordMod 2030. Sub-paper 2
Fafo-paper 2014:07
Geir Veland og Jon M. Hippe
Kostnader i innskuddspensjonene i Norge
Nivå, utvikling og en nordisk sammenligning
Fafo-notat 2014:08
Mona Bråten og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2014:10
Fafo-notat 2014:11
Mona Christophersen, Jing Liu, Cathrine Moe Thorleifsson and Åge A. Tiltnes
Lebanese attitudes towards Syrian refugees and the Syrian crisis
Results from a national opinion poll implemented 15–21 May, 2013
Fafo-paper 2013:13
Geir Veland
Early retirement pension systems in Norway
Occupations with lower age limit and their pension schemes
Fafo-paper 2013:11
Fafo-notat 2013:21
Anne Skevik Grødem, Inger Lise Skog Hansen og Miriam Latif Sandbæk
Fafo-notat 2013:20
Fafo-notat 2013:19
Fafo-notat 2013:18
Mona Bråten, Inger Beate Hovi, Ragnhild Steen Jensen, Merethe Dotterud Leiren og Kåre H. Skollerud
Fafo-notat 2013:16
Inger Marie Hagen
Prioriteringer og samarbeid
LOs tillitsvalgtpanel, april 2013
Fafo-notat 2013:14
Mark B. Taylor
Kartlegging og avviksanalyse: Statens plikt til å beskytte
Kartlegging og avviksanalyse som grunnlag for nasjonal handlingsplan for oppfølging av FNs Guiding Principles on Business and Human Rights
Fafo-notat 2013:12
Inger Marie Hagen
Likestilling: politikk og utfordringer
LOs tillitsvalgtpanel, april 2013
Fafo-notat 2013:10
Lise Lien og Svein Erik Moen
Fafo-notat 2013:09
<<  3 4 5 6 7 [89 10 11 12  >>