Fafo papers

Search publications

Fafo notes

Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Partssamarbeidet i fagopplæringen
En intervjuundersøkelse om Samarbeidsrådet for yrkesopplæring og de faglige rådene
Fafo-notat 2016:20
Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Kristin Alsos og Torstein Nesheim
Fafo-notat 2016:23
Kristine Nergaard og Beate Sletvold Øistad
Fastsettelse av lønn og honorar for korttidsoppdrag på det kunstneriske feltet
En utredning for Rådet for folkemusikk og folkedans
Fafo-notat 2016:19
Mona Bråten
Fafo-notat 2016:22
Guri Tyldum
Fattige tilreisende fra Romania i Oslo
En diskusjon rundt diskriminering og tilgang på offentlige rom
Fafo-notat 2015:13
Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum
Fafo-notat 2016:11
Fafo-notat 2016:17
Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Å sette pris på lærlinger
Finansiering av læreplasser i Norge og Danmark
Fafo-notat 2016:15
Inger Marie Hagen
Forskere søkes!
Om klimaspørsmålets plass i arbeidslivsforskningen
Fafo-notat 2016:14
Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad
Virker tiltakene?
Effektanalyser av virksomhetsinitierte tiltak på ansattes sykefravær og uførepensjonering
Fafo-notat 2016:12
Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad
Teller AFP med?
Omlegging av AFP og tilpasninger av tjenestepensjoner i privat sektor
Fafo-notat 2016:08
Erika Braanen Sterri
Fafo-notat 2016:06
Fafo-paper 2016:03
Anna Hagen Tønder, Tove Mogstad Aspøy og Kaja Reegård
Å velge et yrke
Intervjuer med elever på Vg1 Helse- og oppvekstfag
Fafo-notat 2015:05
Anne Britt Djuve
Flyktninger – krise for den nordiske modellen?
Et diskusjonsnotat med utgangspunkt i NordMod2030
Fafo-notat 2016:02
<<  1 2 3 4 5 [67 8 9 10  >>