Fafo papers

Rapportsøk-en

Fafo notes

Dag Olberg, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2017:14
Roy A. Nielsen
Forventet pensjonsalder innen KS’ tariffområde
Oppdatering 2010–2015 inkludert 68–70-åringer
Fafo-notat 2017:05
Kristine Nergaard
Fafo-notat 2017:12
Tove Midtsundstad, Ingrid Sivesind Mehlum and Anne Inga Hilsen
Fafo-paper 2017:09
Fafo-notat 2017:10
Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Bård Jordfald og Kristine Nergaard
Fafo-notat 2017:06
Kristine Nergaard
Midlertidige ansettelser 2016
Resultater fra en tilleggsundersøkelse til AKU 2016 og oppdaterte tall for midlertidige ansettelser
Fafo-notat 2017:07
Vidar Bakkeli
Fafo-notat 2017:04
Fafo-notat 2017:03
Arne Backer Grønningsæter
Å bli eldre med hiv
En pilotstudie
Fafo-notat 2017:02
Kristine Nergaard, Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip
Fafo-notat 2016:25
Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-notat 2017:01
Fafo-notat 2016:26
Silje Andresen, Håkon Høst, Torgeir Nyen, Johannes Oldervoll og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2016:18
Bård Jordfald
Hvorfor finnes professorer uten utdanning?
Om lønnsforskjeller for grunnskoleutdannede i offentlig sektor
Fafo-notat 2016:21
Inger Lise Skog Hansen, Mark B. Taylor and Arne Backer Grønningsæter
Fafo-paper 2016:24
Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Partssamarbeidet i fagopplæringen
En intervjuundersøkelse om Samarbeidsrådet for yrkesopplæring og de faglige rådene
Fafo-notat 2016:20
Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Kristin Alsos og Torstein Nesheim
Fafo-notat 2016:23
Kristine Nergaard og Beate Sletvold Øistad
Fastsettelse av lønn og honorar for korttidsoppdrag på det kunstneriske feltet
En utredning for Rådet for folkemusikk og folkedans
Fafo-notat 2016:19
<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>