Arbeidsliv

Vi forsker på arbeidslivsreguleringer, kollektiv organisering og individuell atferd i arbeidslivet – og analyserer vilkårene for endringer, så vel som virkningene av dem.

Sentrale spørsmål er: 

  • Hvordan endres fordeling av makt, deltakelse, sysselsetting, inntekt og arbeidsvilkår mellom samfunnsgrupper? 
  • Hvilke utfordringer og krav til fornyelse av organisasjons- og reguleringsformer reiser disse endringene for partene i arbeidslivet – nasjonalt og internasjonalt?

Nyheter fra arbeidsliv og arbeidsmarked

Foreslår innleie-endringer med basis i Fafo-rapport

mandag, 06 april 2020

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet, kartla Fafo omfanget av bruken av ulovlig innleie av arbeidskraft. Med henvisning til funnene, hvor det ble anslått at mellom 23 og 36 prosent av bruken er i gråsonen eller brudd på reglene, foreslår nå arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) innskjerpinger. Forslaget innebærer blant annet at Arbeidstilsynet får myndighet til å føre tilsyn med reglene om innleie og gi pålegg og reaksjoner ved ulovlig innleie.

– Denne gangen vil ikke Norge gå klar av stormen

fredag, 03 april 2020

Vi seilte ganske smertefritt gjennom finanskrisa i 2008. I denne krisa vil Norge ikke slippe så lett unna: – Så langt kan vi bruke drastiske virkemidler for å holde bedriftene flytende og sikre folks inntekter. Likevel ser vi allerede nå at det Norge opplever er svært forskjellig fra finanskrisa – og langt mer omfattende, sier Jon Erik Dølvik.

Ny temaside om koronakrise og arbeidsinnvandring

torsdag, 02 april 2020

Som følge av kronakrisa har det oppstått en rekke direkte og indirekte begrensninger for arbeidsinnvandringen til Norge. Fafo Østforum har laget en temaside der vi samler både relevant informasjon og regelverk, og nyheter fra åpne kilder som gjelder denne tematikken.

Hvorfor så stille på arbeidsplassene før #metoo?

mandag, 30 mars 2020

I en ny artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning drøfter Mona Bråten hvordan seksuell trakassering arter seg på norske arbeidsplasser og hvorfor problematikken tilsynelatende fikk lite oppmerksomhet i forkant av #metoo-kampanjen. Artikkelen viser hvordan opplevelsene av seksuell trakassering varierer mellom ulike undersøkte grupper, og hvordan organisatoriske og strukturelle betingelser har betydning.

Lite åpenhet, gråsoner og frykt bidrar til at det kan være vanskelig å gjøre noe med dette som et arbeidsmiljøproblem. Altså igjen noe som vanskelig kan forventes å endres, med mindre man tar tak i organisasjonskultur og institusjonelle premisser.