Arbeidsliv

Vi forsker på arbeidslivsreguleringer, kollektiv organisering og individuell atferd i arbeidslivet – og analyserer vilkårene for endringer, så vel som virkningene av dem.

Sentrale spørsmål er: 

  • Hvordan endres fordeling av makt, deltakelse, sysselsetting, inntekt og arbeidsvilkår mellom samfunnsgrupper? 
  • Hvilke utfordringer og krav til fornyelse av organisasjons- og reguleringsformer reiser disse endringene for partene i arbeidslivet – nasjonalt og internasjonalt?

Arbeidsinnvandring

EUs østutvidelser i 2004 og 2007 har ført til en stor arbeidsinnvandring til Norge. Svært mange har bosatt seg fast her i landet. ...

Den nordiske modellen

De nordiske landene troner øverst på internasjonale kåringer for levestandard, noe som forklares med den nordiske samfunnsmodellen.

Lokalt partssamarbeid

Samarbeidet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere på arbeidsplassene er et kjernepunkt i den norske arbeidslivsmodellen, ...

Lønns- og arbeidsvilkår

Historisk sett har norsk arbeidsliv vært kjennetegnet av små lønnsforskjeller og relativt gode arbeidsvilkår

Ny teknologi

Ny teknologi gjør det mulig å løse arbeidsoppgaver på bedre og mer effektive måter enn tidligere, men kan også endre ...

Organisering og tariffavtaler

Organisasjonene i arbeidslivet (partene), tariffavtaler og lønnsoppgjør utgjør det som kalles det kollektive arbeidslivet...

Nyheter innenfor forskningstemaet Arbeidsliv

Betydningen av norskkompetanse hos utenlandske arbeidstakere er undervurdert i store deler av arbeidslivet – på tvers av yrker og bransjer. Mange jobber og bor dessuten i Norge i årevis uten å snakke norsk. På dette webinaret lanserer vi en ny Fafo-rapport, utarbeidet på oppdrag fra Språkrådet, om språkkompetansens betydning i arbeidslivet.

Hatytringer gjør at funksjonshemmede kan kvie seg for ordinære gjøremål som å ta bussen, gå i butikken eller ta en tur i nabolaget. En svært alvorlig konsekvens er at folk kan la være å delta i det offentlige ordskiftet. 3. desember markerer Fafo FNs internasjonale dag for funksjonshemmede med webinar og internasjonal boklansering om denne tematikken.

Over to tusen vektere har streiket i to og en halv måned, i en av Norges lengste streiker i nyere tid. Hva gjør det med streikeviljen og kamplysten når befolkningen i liten grad bryr seg, og når arbeidsplassen din til sist kan velte overende? Dette er blant temaene i Kristine Nergaards intervju om vekterstreiken på radioprogrammet «Studio 2» onsdag 2. desember.

Betydningen av norskkompetanse hos utenlandske arbeidstakere har økt i takt med arbeidsinnvandringen og et stadig mer internasjonalisert arbeidsliv. I denne rapporten ser vi nærmere på språkutfordringer på arbeidsplassen i tre ulike bransjer: ved et sykehjem, et universitetsinstitutt og på byggeplassen. Fellestrekk på tvers av næringer er at mulighetene for å lære språk er avhengig av tilknytning til arbeidsplassen (fast eller midlertidig ansatt), bosted, opplevd nytteverdi og praktisering. Forfattere er Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen.