Skip to main content

Lønn i allmenngjorte bransjer 2022

To english version

To english version

Prosjektet skal kartlegge hvor mange som ligger under, på og over de allmenngjorte lønnssatsene i allmenngjorte bransjer. Datagrunnlaget er SSBs lønnsstatistikk for 2022. Resultatene skal sammenlignes med tilsvarende anslag for 2019-2021.

Forskere

Oppdragsgiver

  • Arbeidstilsynet

Bærekraftsmål