Skip to main content

Skills2Capabilites

To english version

To english version

Fafo deltar i et større forskningsprosjekt kalt Skills2Capabilities som er finansiert gjennom EUs Horizon Europe program. Skills2Capabilities er et samarbeid mellom forskningsinstitusjoner i åtte europeiske land. Prosjektet dreier seg om hvordan kompetanseutviklingssystemene i europeiske land kan bli bedre til å utvikle relevant kompetanse og unngå kompetansegap i et arbeidsmarked preget av hyppigere endringer i teknologi og arbeidsformer

Fremtidige arbeidsmarkeder vil være mer mobile med flere som vil flytte mellom jobber, arbeidsgivere og sektorer. I prosjektet søker vi å forstå hvordan kompetansesystemer bedre kan tilpasses kompetansekrav i et mer flytende arbeidsmarked. Hvis landenes kompetansesystemer skal gi kompetanse til individer som gir dem økt tilpasningsevne og økte utviklingsmuligheter, så er det behov for å vite hva denne typen kompetanse er i praksis. Skills2Capabilities tar for seg dette både fra en etterspørselsside (hvilken kompetanse trengs og etterspørres?) og en tilbudsside (hvilken kompetanse utvikles gjennom yrkesutdanningene?). Prosjektet vil gi beslutningstakere kunnskap, som gjør at de kan få en bedre forståelse av hvordan nye kompetansebehov kan dekkes, sammen med detaljert informasjon om innholdet i de nye kompetansebehovene.

Fafo leder en arbeidspakke hvor vi vil analysere komparativt mellom land om hvordan utvalgte fag og fagfelt innenfor fagopplæringen endres når det skjer teknologiske endringer i arbeidsfeltet, og om dette påvirker arbeidsinnholdet og -organiseringen i feltet.

Prosjektet pågår over en treårsperiode i 2023-2025. Prosjektet er koordinert av 3s i Østerrike og inkluderer partnere fra Bulgaria , Finland, Italia, Norge, Nederland , Storbritannia og Tyskland. Du kan lese mer om prosjektet her.

Du finner nyheter fra prosjektet nederst på denne siden.