logo fafo 194x64

Fafo-reports

NAV-kontorenes oppfølging av unge brukere

Fafo-rapport 2015:41
Anne Hege Strand, Magne Bråthen og Arne Backer Grønningsæter

Et blikk inn i skolen

Minoritetsrådgivere sett fra brukeres ståsted
Fafo-rapport 2015:40
Anja Bredal, Beret Bråten, Kristin Jesnes og Anne Hege Strand

Målretting av gratis kjernetid

Erfaringer fra bydel Gamle Oslo, Drammen og Bergen
Fafo-rapport 2015:39
Beret Bråten og Hanne Bogen

Trade unions that cross borders

A study of the cooperation agreement between Latvijas Celtnieku Arodbiedrības (LCA) and Fellesforbundet
Fafo-report 2015:38
Line Eldring

Fagforeninger som krysser landegrensene

En studie av samarbeidsavtalen mellom Latvijas Celtnieku Arodbiedrības (LCA) og Fellesforbundet
Fafo-rapport 2015:36
Line Eldring

Et sidespor: den demokratiske bedriftsforsamling

Fafo-rapport 2015:34
Inger Marie Hagen

Et bedre NAV for brukerne

Modell for brukermedvirkning i NAV
Fafo-rapport 2015:33
Anne Inga Hilsen og Sol Skinnarland

Se og bli sett

En undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer
Fafo-rapport 2015:30
Kristin Jesnes, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad

Veier inn i, gjennom og ut av arbeidsavklaringspenger

Hvor langt unna arbeidslivet står mottakerne?
Fafo-rapport 2015:29
Anne Hege Strand og Roy A. Nielsen

Digital kompetanse i arbeidslivet

Fafo-rapport 2015:28
Tove Mogstad Aspøy og Rolf K. Andersen

Grenser for utdanning

Rett til videregående opplæring for voksne
Fafo-rapport 2015:27
Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad

Ti års erfaringer

En kunnskapsstatus om introduksjonsprogram og norskopplæring for innvandrere
Fafo-rapport 2015:26
Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli

Større stillinger og bedre drift

Evaluering av programmet Ufrivillig deltid
Fafo-rapport 2015:25
Leif E. Moland

Tverrfaglig samarbeid i byggeprosessen

Erfaringer med prosjekteringsverksted hos Kruse Smith
Fafo-rapport 2015:24
Sol Skinnarland

Ringer i Vannet

NHO-bedriftenes bidrag til økt arbeidsinkludering
Fafo-rapport 2015:23
Magne Bråthen og Lise Lien

Preventing human trafficking

Positive Deviance methodology in practice
Fafo-report 2015:22
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees

Reframing trafficking prevention

Lessons from a “Positive Deviance” approach
Fafo-report 2015:21
Anette Brunovskis and Rebecca Surtees
<<  4 5 6 7 8 [910 11 12 13  >>  

Management

Contact

PO Box 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Street address: Borggata 2B Google map

Tel: +47 22088600 Fax: +47 22088700

E-mail: 

Web editors: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Where we are

Fafo Borggt2B