Fafo reports
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Rapportsøk-en

Fafo-reports

Fafo-rapport 2015:48
Beret Bråten, Ingrid Marie Hovdenak, Hedda Haakestad og Silje Sønsterudbråten
322,00 kr
Fafo-rapport 2015:47
Rolf K. Andersen, Kristin Jesnes og Kristine Nergaard
Evaluering av forsterket alternativ Vg3 for elever som ikke får læreplass. Sluttrapport
Fafo-rapport 2015:46
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
266,00 kr
Identifisering og oppfølging av mindreårige ofre for menneskehandel i Norge
Fafo-rapport 2015:45
Guri Tyldum, Hilde Lidén, May-Len Skilbrei, Carmen From Dalseng og Kristian Takvam Kindt
304,00 kr
Oppfølging og mestring blant nyansatte arbeidstakere
Fafo-rapport 2015:44
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
224,00 kr
Rapportering, organisering og ledelse
Fafo-rapport 2015:43
Hedda Haakestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
302,00 kr
Fafo-rapport 2015:42
Mona Bråten og Rolf K. Andersen
224,00 kr
Fafo-rapport 2015:41
Anne Hege Strand, Magne Bråthen og Arne Backer Grønningsæter
247,00 kr
Minoritetsrådgivere sett fra brukeres ståsted
Fafo-rapport 2015:40
Anja Bredal, Beret Bråten, Kristin Jesnes og Anne Hege Strand
294,00 kr
Erfaringer fra bydel Gamle Oslo, Drammen og Bergen
Fafo-rapport 2015:39
Beret Bråten og Hanne Bogen
234,00 kr
A study of the cooperation agreement between Latvijas Celtnieku Arodbiedrības (LCA) and Fellesforbundet
Fafo-report 2015:38
Line Eldring
201,00 kr
Fafo-rapport 2015:37
Sol Skinnarland
En studie av samarbeidsavtalen mellom Latvijas Celtnieku Arodbiedrības (LCA) og Fellesforbundet
Fafo-rapport 2015:36
Line Eldring
195,00 kr
Fafo-rapport 2015:34
Inger Marie Hagen
298,00 kr
Modell for brukermedvirkning i NAV
Fafo-rapport 2015:33
Anne Inga Hilsen og Sol Skinnarland
202,00 kr
En undersøkelse blant Utdanningsforbundets medlemmer
Fafo-rapport 2015:30
Kristin Jesnes, Kristine Nergaard, Johan Røed Steen og Sissel C. Trygstad
292,00 kr
Hvor langt unna arbeidslivet står mottakerne?
Fafo-rapport 2015:29
Anne Hege Strand og Roy A. Nielsen
252,00 kr
Fafo-rapport 2015:28
Tove Mogstad Aspøy og Rolf K. Andersen
214,00 kr
<<  4 5 6 7 8 [910 11 12 13  >>