Forskningstema
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Migrasjon og integrering

Inkludering, eksklusjon og kompetanse i det norske arbeidsmarkedet.

Velferd

Velferdspolitikk og levekår nasjonalt og internasjonalt

Globale studier

Sosiale, politiske og økonomiske sider ved myndighetsutøvelse .

Arbeidsliv

Arbeidslivsreguleringer, kollektiv organisering og individuell atferd i arbeidslivet.