Skip to main content
Fafos forskning på

Deltid og heltid

Frivillig og ufrivillig deltid er et viktig forskningstema for Fafo. Her har vi samlet sentrale publikasjoner, forskere, debatter og omtaler om denne tematikken.
Fafo har forsket tett på arbeidstid siden vi ble stiftet. Her viser vi derfor et utvalg av alt vår arbeid med temaet, med vekt på den nyeste forskningen.

Rapporter og notater