Erika Braanen Sterri
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Erika Braanen Sterri

Forsker

    Master, Sosiologi, Universitetet i Oslo

Forskningstema:
Integreringstiltak for innvandrere , Diskriminering og ekskludering av etniske minoriteter

Arbeidsmarked, integreringspolitikk, etniske minoriteter

+47 92626013
Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2018:01
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten
Fafo-rapport 2017:31
Vidar Bakkeli, Erika Braanen Sterri og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2016:04
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2016:23
Erika Braanen Sterri
Fafo-notat 2016:06
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2015:44
Erika Braanen Sterri, Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2015:27
Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2015:09
Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2014:34
Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2014:33

Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri

Passe inn og passe til
Arbeidsgiveres vurderinger av jobbsøkere