Arbeidsliv

Vi forsker på arbeidslivsreguleringer, kollektiv organisering og individuell atferd i arbeidslivet – og analyserer vilkårene for endringer, så vel som virkningene av dem.

Sentrale spørsmål er: 

  • Hvordan endres fordeling av makt, deltakelse, sysselsetting, inntekt og arbeidsvilkår mellom samfunnsgrupper? 
  • Hvilke utfordringer og krav til fornyelse av organisasjons- og reguleringsformer reiser disse endringene for partene i arbeidslivet – nasjonalt og internasjonalt?

Arbeidsinnvandring

EUs østutvidelser i 2004 og 2007 har ført til en stor arbeidsinnvandring til Norge. Svært mange har bosatt seg fast her i landet. ...

Den nordiske modellen

De nordiske landene troner øverst på internasjonale kåringer for levestandard, noe som forklares med den nordiske samfunnsmodellen. ...

Lokalt partssamarbeid

Samarbeidet mellom arbeidstakere og arbeidsgivere på arbeidsplassene er et kjernepunkt i den norske arbeidslivsmodellen, ...

Lønns- og arbeidsvilkår

Historisk sett har norsk arbeidsliv vært kjennetegnet av små lønnsforskjeller og relativt gode arbeidsvilkår ...

Ny teknologi

Ny teknologi gjør det mulig å løse arbeidsoppgaver på bedre og mer effektive måter enn tidligere, men kan også endre ...

Organisering og tariffavtaler

Organisasjonene i arbeidslivet (partene), tariffavtaler og lønnsoppgjør utgjør det som kalles det kollektive arbeidslivet. ...

Nyheter fra arbeidsliv og arbeidsmarked

Tidligere erfaringer påvirker minoritet-ansettelser

fredag, 26 juni 2020

En ny artikkel, hvor Jon Rogstad er medforfatter, gransker hvorvidt tidligere erfaringer spiller inn når de skal vurdere arbeidssøkere med minoritetsbakgrunn.

Intervjuer med et utvalg arbeidsgivere indikerer at de oppdaterer og endrer egne holdninger basert på erfaringene de gjør seg. Forskerne tolker dette som et uttrykk for at generelle stereotypier ikke er så fastlåste at det stenger for justering basert egen erfaring. Det kan bety at generelle stereotypier om minoriteter gradvis endres. Samtidig skal det relativt få negative erfaringer til for at arbeidsgivere «lukker porten» for jobbsøkere fra samme gruppe.

Se i opptak: Arbeidsoppdrag via digitale plattformer – før og etter korona

tirsdag, 23 juni 2020

«Plattformarbeid» beskriver jobbing organisert via digitale plattformer, der disse fungerer som mellomledd mellom kunder og de som utfører arbeidet. Plattformarbeiderne er ofte klassifisert som selvstendig næringsdrivende og får betaling etter hvor mange oppdrag de utfører. Lønns- og arbeidsvilkårene styres i stor grad av plattformens algoritmer.

En ny rapport fra det Fafo-ledede prosjektet Nordic Future of Work har utforsket utviklingen av slikt arbeid i Norden. På dette seminaret presenterte vi rapporten, og så funnene i lys av koronakrisa. Vil økonomisk nedtur og økt arbeidsledighet gi arbeidsformen en sterkere posisjon?

Historisk blikk på norsk krisehåndtering

torsdag, 18 juni 2020

I en artikkel om hvordan LO, NHO og staten har samarbeidet under tidligere kriser, har Frifagbevegelse snakket med Kristine Nergaard. Hun viser innledningsvis til hvordan ulike ordninger mellom partene, som Kontaktutvalget og Teknisk Beregningsutvalg (TBU), har bidratt til skape et system for å regulere konflikter.

– Dette gjør ikke at motsetninger oppheves. Modellen bygger på sterke organisasjoner som alle har makt, nettopp derfor må de samarbeide. Vi finner en måte å løse konflikter på. Dette intensiveres når vi – som et lite land med åpen økonomi – er i trøbbel, sier han.

Samarbeidet har gjort at man har klart å finne balanserte løsninger der alle må gi og ta. Krisene har krevd ulike tiltak og dosering, men felles er at trepartssmodellen har fungert, og at man har funnet løsninger uten for mye konflikt, understreker hun.

SE I OPPTAK: Seminar om renholderes lønn etter allmenngjøring

torsdag, 18 juni 2020

En ny rapport har gransket hvordan 2011-innføringen av allmenngjøring av tariffavtaler har påvirket lønnsbetingelsene til landets renholdere. Forskerne finner blant annet at lønna har blitt mer lik på tvers av yrket: De med lavest lønn har klatret, mens de med høyere lønn har stått mer på stedet hvil – også på tvers av sektorer.

På seminaret møttes forskere og representanter for fagforeninger til framlegg av rapportens funn og debatt om lønnspolitikken overfor landets renholdere.