logo fafo 194x64

Summaries

Aging with HIV


Above title is a translation Use link below for full report. Title shows original language.
Arne Backer Grønningsæter og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 2018:43

Digital divides. Evaluation of the examination in mathematics for 10th grade, spring 2018


Above title is a translation Use link below for full report. Title shows original language.
Mathilde Bjørnset, Aina Fossum, Jon Rogstad, Bjørn Smestad og Niri Talberg
Evaluering av matematikkeksamen på 10. trinn våren 2018
Fafo-rapport 2018:36

From participation to empowerment


Above title is a translation Use link below for full report. Title shows original language.
Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen
Evaluering av nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom
Fafo-rapport 2018:04

Efforts to ensure girls’ rights and gender equality in Norwegian development policies


Above title is a translation Use link below for full report. Title shows original language.
Anne Hatløy and Tone Sommerfelt
An analysis of Norwegian policies from 2011 to 2017
Fafo-report 2018:06

Entrepreneurship training for immigrants who wish to establish their own businesses


Above title is a translation Use link below for full report. Title shows original language.
Ragna Lillevik og Silje Sønsterudbråten
Evaluering av et tiltak for innvandrere som vil starte egen bedrift
Fafo-rapport 2018:03

Follow up of apprentices in Akershus


Above title is a translation Use link below for full report. Title shows original language.
Rolf K. Andersen og Silje Andresen
Fafo-rapport 2016:31

The use of local special collective agreement agreements


Above title is a translation Use link below for full report. Title shows original language.
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2018:02

Employer's attitude towards parental leave?


Above title is a translation Use link below for full report. Title shows original language.
Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2017:40

Hidden in the numbers: Barriers to girls’ education in West Africa


Above title is a translation Use link below for full report. Title shows original language.
Anne Kielland, Anne Hatløy, Tone Sommerfelt, Tewodros Aragie Kebede and Kathleen M. Jennings
A scoping study concerning knowledge about trends and sub-variations
Fafo-report 2017:39

Professional recruitment is equality in recruitment


Above title is a translation Use link below for full report. Title shows original language.
Mathilde Bjørnset, Jon Rogstad og Erika Braanen Sterri
Rekrutteringspraksis blant virksomheter i det statlige mangfoldsnettverket
Fafo-rapport 2018:01

When the boss is an app


Above title is a translation Use link below for full report. Title shows original language.
Kristin Alsos, Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad og Torstein Nesheim
Fafo-rapport 2017:41

Labour migrants and substance abuse


Above title is a translation Use link below for full report. Title shows original language.
Åsmund Arup Seip
En pilotstudie av alkoholmisbruk blant polske arbeidsinnvandrere i Norge
Fafo-rapport 2017:38
[12  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi