logo fafo 194x64

Summaries

When welfare is for sale. Non-profit and commercial suppliers of welfare services


Use link below for full report in original language
Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Rolf Røtnes, Sissel C. Trygstad og Ann Cecilie Bergene
Ideelle og kommersielle leverandører av velferdstjenester
Fafo-rapport 2019:11

Whistleblowing in Norwegian working life 2018


Use link below for full report in original language
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård
Fafo-rapport 2019:14

Wage, working and pension conditions in the public and private child welfare services


Use link below for full report in original language
Kristin Alsos, Ann Cecilie Bergene, Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Karin Ibenholt og Rolf Røtnes
Fafo-rapport 2019:05

From lofty ideals to reality. The use of the competence provisions in the collective agreements in the private sector


Use link below for full report in original language
Niri Talberg
Bruken av kompetansebestemmelsene i tariffavtalene i privat sektor
Fafo-rapport 2019:07

The Norwegian Food and Allied Workers Union – seen from the local and regional representatives


Use link below for full report in original language
Anne Mette Ødegård, Johan Røed Steen og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2019:12

A long way towards full-time employment


Use link below for full report in original language
Leif E. Moland og Per Schanche
Evaluering av tre pilotprosjekter i Bodø kommune
Fafo-rapport 2019:08

Employment among young people with disabilities


Use link below for full report in original language
Lise Lien, Jørgen Svalund og Leif E. Moland
En kartlegging av et utvalg NAV-prosjekter
Fafo-rapport 2018:46

Violations of the regulations pertaining to fixed-term employment and temporary agency work. Sub-report


Use link below for full report in original language
Ann Cecilie Bergene, Kristine Nergaard og Jørgen Svalund
Delrapport
Fafo-rapport 2018:47

Knowledge of the pension system


Use link below for full report in original language
Ståle Østhus
Resultater fra tre surveyundersøkelser blant arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte i privat sektor
Fafo-rapport 2019:02

Evaluation of The escalation plan for the field of drugs and addiction Second status report


Use link below for full report in original language
Inger Lise Skog Hansen, Maja Tofteng, Linn Sørensen Holst, Vegard Salte Flatval og Ketil Bråthen
Andre statusrapport
Fafo-rapport 2018:44

In the absence limit’s blind spot


Use link below for full report in original language
Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
Evaluering av fraværsgrensen i videregående opplæring. Delrapport 2
Fafo-rapport 2018:41
[12 3 4  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B