logo fafo 194x64

Fafo-notater

Aktører og arbeid i delingsøkonomien

Delrapport
Fafo-notat 2016:23
Kristin Jesnes, Beate Sletvold Øistad, Kristin Alsos og Torstein Nesheim

Fastsettelse av lønn og honorar for korttidsoppdrag på det kunstneriske feltet

En utredning for Rådet for folkemusikk og folkedans
Fafo-notat 2016:19
Kristine Nergaard og Beate Sletvold Øistad

HMS-utfordringer ved alenearbeid

En kunnskapsstatus
Fafo-notat 2016:22
Mona Bråten

Fattige tilreisende fra Romania i Oslo

En diskusjon rundt diskriminering og tilgang på offentlige rom
Fafo-notat 2015:13
Guri Tyldum

Voksne som tar fagbrev

Fafo-notat 2016:11
Bernt Bratsberg, Torgeir Nyen og Oddbjørn Raaum

Lovfestet minstelønn i Frankrike

Fafo-notat 2016:17
Kristin Jesnes

Å sette pris på lærlinger

Finansiering av læreplasser i Norge og Danmark
Fafo-notat 2016:15
Silje Andresen, Kaja Reegård og Jon Rogstad

Forskere søkes!

Om klimaspørsmålets plass i arbeidslivsforskningen
Fafo-notat 2016:14
Inger Marie Hagen

Virker tiltakene?

Effektanalyser av virksomhetsinitierte tiltak på ansattes sykefravær og uførepensjonering
Fafo-notat 2016:12
Roy A. Nielsen og Tove Midtsundstad

Teller AFP med?

Omlegging av AFP og tilpasninger av tjenestepensjoner i privat sektor
Fafo-notat 2016:08
Jon M. Hippe og Tove Midtsundstad
<<  1 2 3 4 5 [67 8 9 10  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B