Ansatte
Ragna Lillevik

Forsker

    Master i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Forskningstema:
Det flerkulturelle samfunnet, Asyl og migrasjon

Innvandring og integrering, demokratiske rettigheter og politisk deltagelse, islam i Europa.

Doktorgradsstipendiat i prosjektet "Muslim Politics and Governance of Islam:
Interactions of Structure and Culture in Multireligious Europe".

Lenker
+47 41641637
Ragna Lillevik og Guri Tyldum
Fafo-rapport 2018:35
Ragna Lillevik og Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2018:03
Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum
Fafo-rapport 2017:22
Beret Bråten, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik
Fafo-rapport 2017:14