logo fafo 194x64
  • Velkommen ombord i Fafo-båten 15. og 16. august

    28. juni 2018

    Fafo-båten ligger ved kai ved Langbryggen ytterst i Pollen, 15. og 16. august. Fafo har arrangementer i flere lokaler på båten: 12 seminarer og forskerstafett med 17 etapper. Alle arrangementene er gratis og åpne for alle. Det er også gode muligheter for å slå av en prat med din favorittforsker.

EVU i offentlig sektor

06.07.18

Åsmund Arup Seip skal på oppdrag fra Kompetanse Norge se på tariffbaserte ordninger som stimulerer til deltakelse i etter- og videreutdanning. Han vil undersøke et utvalg tariffavtaler som omfatter stat, kommune, Oslo kommune og helseforetakene, og ordninger etablert av et utvalg arbeidstakerorganisasjoner.

Fleksibel arbeidstid

04.07.18

Hvor mange arbeidstakere har fleksitid og mulighet til å jobbe hjemmefra? En ny rapport tar for seg ordninger i norsk arbeidsliv som sikrer at arbeidstakere kan påvirke sin egen arbeidstid. Forfatterne ser på hva som kjennetegner ordningene, om de er regulert i tariffavtaler, når de brukes, og hvorfor arbeidsgivere ønsker å ha dem – eller ikke. Arbeids- og sosialdepartementet har vært oppdragsgiver.

Norsk Sykepleierforbunds tjenester

03.07.18

Åsmund Arup Seip, Johan Røed Steen og Beate Sletvold Øistad har sett på hvordan NSF best kan yte tjenester til sine medlemmer og tillitsvalgte. De finner at både medlemmer og tillitsvalgte er engasjert i samfunnspolitiske spørsmål og at de ofte benytter seg av støtteapparatet organisasjonen har bygget opp.

Studieforbundenes bredde og betydning

28.06.18

Niri Talberg skal på oppdrag fra Voksenopplæringsforbundet vurdere betydningen av studieforbundene. Undervisningen kan føre til både formell og uformell kompetanse. I dette prosjektet skal det blant annet undersøkes hva slags nytte deltakerne har hatt av tilbudet.

Bokkapittel om sysselsetting og uføretrygd blant eldre

27.06.18

Tove Midtsundstad har skrevet et kapittel i boka "Employment Biographies and Social Protection in Europe", utgitt av Springer-Verlag. Hun reiser blant annet spørsmålet om den spesielle kombinasjonen av lav arbeidsledighet og høy uføregrad blant eldre arbeidstakere i Norge.

Nye regler for bemanningsbransjen

26.06.18

Stortingsflertallet har talt: Bemanningsbransjen og deres rundt 50 000 arbeidstakere får fra nyttår skjerpede regler å forholde seg til. Arbeidslivet.no spør Fafo-forsker Kristin Alsos om hva alt dette betyr.

Mer samordnet oppfølging av utsatte barn og unge

25.06.18

Prosjektet er et nordisk samarbeid for å utvikle samordnet innsats og helhetlig oppfølging for utsatte barn og unge mellom 0 og 24 år. Dette er den første underveisrapporteringen, der Fafos forfattere er Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand. I rapporten beskrives systemene for utdanning, velferds- og arbeidsmarkedstjenester til barn og unge som en bakgrunn for videre analyser i prosjektet.

Bokkapitler om fagutdanning i Norden

21.06.18

Fafo-forsker Anna Hagen Tønder er medforfatter på to kapitler i en bok utgitt av Routledge. Den har tittelen "Vocational Education in the Nordic Countries. Learning from Diversity". Fag- og yrkesutdanning er i mindre grad enn andre utdanningsformer standardisert på tvers av landene i Europa.

Lobbying og forhandlinger om pensjonsreformen

20.06.18

Jon M. Hippe har sammen med Anne Skevik Grødem (ISF) skrevet en artikkel i Journal of Public Policy. Den handler om LOs involvering i arbeidet med pensjonsreformen i perioden mellom 2005 og 2008. Lobbying, forhandlinger, mobilisering og betydningen av nettverk og ekspertise er stikkord for innholdet i artikkelen.

Få jobber innenfor plattformøkonomien

19.06.18

Hvordan kan utviklingen med mer digitalt formidlet arbeid påvirke arbeidslivet? Kristin Alsos, Kristin Jesnes og Beate Sletvold Øistad har skrevet en artikkel i Praktisk økonomi & finans. Deres konklusjon er at arbeid via plattformer fortsatt er marginalt i norsk arbeidsliv, og at tradisjonelle virksomheter vil adoptere plattformenes måte å organisere arbeid på.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi