Kunnskap om arbeidsliv, utdanning, velferd og migrasjon nasjonalt og internasjonalt
Søk i fafo.no

Det størsta forskningsprojektet finansiert av arbeidsministrene under Nordisk ministerråd var under landing da koronapidemien entret rullebanen. I en svenskspråklig artikkel i Arbeidsliv i Norden intervjues Jon Erik Dølvik om prosjektet Nordic Future of Work og hvordan Norden vil kunne og burde komme seg ut av krisa.

Hvordan innbyggernes «oppsparte etterspørsel» vil strømme når krisa gir seg vil være viktig for sysselsettingen, anmerker han blant annet.

I en serie rapporter undersøker Fafo hvordan barnehagelærere og styrere vurderer innhold, organisering, læringsutbytte og endring av praksis innen videreutdanningen. Hovedbildet i Fafos tredje undersøkelse, for 2020, er det samme som tidligere: De fleste som tar videreutdanning og lederutdanning, er godt eller svært godt fornøyde med studiet. Rapporten er utarbeidet av Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten og Jørgen Svalund.

Arbeidet med å innføre en ordning med felles minstelønn i EU har skapt sterke reaksjoner i de nordiske landene. EU-kommisjonen forsikrer imidlertid om at ingen land skal tvinges til å innføre ordningen.

Fafo Østforum inviterte til debatt om temaet 24. november, for å få svar på hvordan EU-kommisjonen ser på reaksjonene og den videre prosessen.

Webinaret ble innledet av Joost Korte, generaldirektør for sysselsetting, arbeidsmarkedsforhold og sosiale saker i Europakommisjonen.

Dette er første rapport i et prosjekt som skal kartlegge konsekvensene av omreguleringen av det norske drosjemarkedet som trådte i kraft 1. november, utført i samarbeid mellom Transportøkonomisk institutt (TØI) og Fafo. Her samler forskerne en oversikt over utviklingen fram mot omreguleringen, med vekt på blant annet organisering, tilbud og etterspørsel og lønns- og arbeidsvilkår. Fra Fafos side er Sigurd M. N. Oppegaard og Bjorn Dapi medforfattere.

Det nordiske 0–24-prosjektet har vært et samarbeid mellom alle de nordiske land og selvstyrte områder om bedre oppfølging av utsatte barn og unge. Fafo har gjennomført en følgeevaluering av prosjektet. Et hovedpunkt i evalueringen er betydningen av å sette barn og unge i sentrum og ta deres perspektiv når man skaper og utvikler tjenester på oppvekstfeltet, og i oppfølging av barn og unge.

Den 26. november skal forskerne presentere de endelige konklusjonene fra det nordiske forskningsprosjektet The Future of Work: Opportunities and challenges for the Nordic models.

Kommende arrangementer

 • På jakt etter språknøkkelen

  Fafo og Språkrådet inviterer til webinar med rapportlansering Torsdag 3. desember 2020, kl. 09.00–10.00
  På jakt etter språknøkkelen

  Betydningen av norskkompetanse hos utenlandske arbeidstakere er undervurdert i store deler av arbeidslivet – på tvers av yrker og bransjer. Et stadig mer internasjonalt arbeidsmarked stiller større krav til hvordan vi kommuniserer. Arbeidsplassen regnes som en av de viktigste arenaene for integrering i det norske samfunnet. Er det likevel slik at språk reduseres til et spørsmål om å finne praktiske løsninger og å unngå farlige situasjoner?

 • Å leve med hatprat – en hverdag for mange med funksjonsnedsettelser

  Fafo-webinar Torsdag 3. desember 2020, kl. 12.00–13.00
  Å leve med hatprat – en hverdag for mange med funksjonsnedsettelser

  Direktesendingen vil bli tegnspråktolket. Les mer under Praktisk informasjon.

  Fafo markerer FNs internasjonale dag for funksjonshemmede med webinar og internasjonal boklansering om hatytringer. Hatefulle ytringer er hverdagskost for en del personer med nedsatt funksjonsevne.

Flere nyheter

 

Vi er Fafo

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping. 

Vi ser det som særlig viktig å løfte fram perspektivene til arbeidstakere og de som står ufrivillig utenfor arbeidslivet.

Den akademiske staben i Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning teller 62 forskere. De har bakgrunn fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsøkonomi, ernæringsfysiologi, historie og jus. I Samfunnsøkonomisk analyse jobber det 15 samfunnsøkonomer. Til sammen er det 90 ansatte på Fafo.