Ragna Lillevik
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Ragna Lillevik

Forsker

    Master i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Forskningstema:
Det flerkulturelle samfunnet, Asyl og migrasjon

Innvandring og integrering, demokratiske rettigheter og politisk deltagelse, islam i Europa.

Doktorgradsstipendiat i prosjektet "Muslim Politics and Governance of Islam:
Interactions of Structure and Culture in Multireligious Europe".

+47 41641637
Ragna Lillevik og Guri Tyldum
Fafo-rapport 2018:35
Ragna Lillevik og Silje Sønsterudbråten
Fafo-rapport 2018:03
Ragna Lillevik, Silje Sønsterudbråten og Guri Tyldum
Fafo-rapport 2017:22
Beret Bråten, Josefine Jahreie og Ragna Lillevik
Fafo-rapport 2017:14