Publikasjoner

Rapportsøk

Mona Bråten og Sondre Thorbjørnsen
Fafo-notat 2023:05
David Lewis, Kristin Alsos, Lauren Kierans and Natalie Videbæk Munkholm
Fafopaper 2023:08
Jon Horgen Friberg og Erika Braanen Sterri
Sosial kontroll og integrasjon
Betydningen av foreldreinvolvering og foreldrerestriksjoner i ungdomstiden for integreringsutfall i overgangen til voksenlivet
Fafo-rapport 2023:14
Bjorn Dapi og Elin Svarstad
Fafo-rapport 2023:15
Sigurd M. N. Oppegaard, Jørgen Aarhaug, Knut J. L. Hartveit, Hedda Strømstad
Utvikling i drosjemarkedet 2020 til 2023
– omregulering og korona
Fafo-rapport 2023:01
Ida Kjeøy og Rebekka Ravn Lysvik
Fafo-rapport 2023:13
Anne Hatløy and Ketil Bråthen
The Salt Partnership 2019–2021
Progress and achievements
Fafo Report 2022:32
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Partnership for a healthier diet
Final report 2016–2021
Fafo report 2022:33
Ida Kjeøy, Silje Andresen and Andreas Falkenberg
Fafopaper 2023:04
Ellen Katrine Kallander, Jon Helgheim Holte og Terje Olsen
Fra sosialhjelp til selvhjulpenhet
Bedre levekår for levekårsutsatte barnefamilier som mottar økonomisk sosialhjelp
Fafo-rapport 2022:35
Mona Bråten, Rolf K. Andersen, Tord Flatland og Tommy Tranvik
Fafo-rapport 2023:12
Hedda Flatø, Hanne Cecilie Kavli og Rebekka Ravn Lysvik
Fafo-rapport 2023:08
Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard
Faktaflak mars 2023
Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard
Kvinner og veien til høyere verv
En undersøkelse blant tillitsvalgte i Fellesforbundet og HK
Fafo-rapport 2023:11
Rolf K. Andersen og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2022:27
[12 3 4 5  >>