Publikasjoner

Rapportsøk

Fafo-utgivelser

Jørgen Aarhaug, Sigurd M N Oppegaard, Frants H Gundersen, Knut J L Hartveit, Kåre H Skollerud og Bjorn Dapi
Fafo-rapport 2020:24 TØI rapport1802/2020
English summary:
Mind the gap - summary

Full report in original language:

Mind the gap
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen and Helle Cathrine Hansen
Faforeport 2020:21
Marianne Takvam Kindt og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2020:12
Jørgen Svalund, Rolf Andersen, Mona Bråten og Inger Marie Hagen
Fafo-rapport 2020:22
Kristin Alsos og Kristine Nergaard
Fafo-notat 2020:14
Olav Elgvin, Arne Backer Grønningsæter og Edvard Nergård Larsen
Fafo-rapport 2020:20
Tove Midtsundstad og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2020:18
Tone Fløtten & Sissel Trygstad (red
Fafo-notat 2020:11
Anne Hege Strand, Arne Backer Grønningsæter, Roy A. Nielsen og Jon Helgheim Holte
Fafo-rapport 2020:19
Fafo-notat 2020:10
Birgit Abelsen, Margrete Gaski, Anette Fosse, Maria Fredriksen Kvamme og Eilin Ekeland
Fafo-notat 2020:09
Kristin Alsos, Rolf K. Andersen og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2020:14
Hanne C. Kavli og Ragna Lillevik
Fafo-rapport 2020:16
Fafo-rapport 2020:13
Ellen Cecilie Andresen and Anne Hatløy
Faforeport 2020:11
Rolf K. Andersen, Johan Røed Steen og Anne Mette Ødegård
Fafo-notat 2020:07
[12 3 4 5  >>