Publikasjoner

Rapportsøk

Ida Kjeøy, Silje Andresen and Andreas Falkenberg
Fafopaper 2023:04
Ellen Katrine Kallander, Jon Helgheim Holte og Terje Olsen
Fra sosialhjelp til selvhjulpenhet
Bedre levekår for levekårsutsatte barnefamilier som mottar økonomisk sosialhjelp
Fafo-rapport 2022:35
Mona Bråten, Rolf K. Andersen, Tord Flatland og Tommy Tranvik
Fafo-rapport 2023:12
Hedda Flatø, Hanne Cecilie Kavli og Rebekka Ravn Lysvik
Fafo-rapport 2023:08
Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard
Faktaflak mars 2023
Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard
Kvinner og veien til høyere verv
En undersøkelse blant tillitsvalgte i Fellesforbundet og HK
Fafo-rapport 2023:11
Rolf K. Andersen og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2022:27
Nerina Weiss, Lene Christin Holum og Ivar Fahsing
Fafo-rapport 2022:30
Kristin Dalen, Åge A. Tiltnes and Selma S. F. Yssen
Fafopaper 2023:03
Kristin Dalen, Åge A. Tiltnes og Selma S. F. Yssen
EØS-midlene 2004–2021
Hva har Norge oppnådd?
Fafo-rapport 2023:10
Kristin Dalen, Åge A. Tiltnes og Selma S. F. Yssen
Fafo-notat 2023:02
Inger Lise Skog Hansen, Tom E. Markussen og Ketil Bråthen
Fafo-rapport 2023:06
Tone Fløtten, Gunhild Astrid Frisell og Inger Lise Skog Hansen
Veldedighet i velferdsstaten
Hvem trenger hjelp til livsopphold fra de frivillige organisasjonene?
Fafo-rapport 2023:09
Ketil Bråthen og Leif E. Moland
Ny oppgavedeling i helse- og omsorgssektoren
En undersøkelse blant helsefagarbeidere, helsesekretærer og portører
Fafo-rapport 2023:07
Ida Kjeøy, Beret Bråten, Rojan Tordhol Ezzati, Jon Horgen Friberg, Hege Marie Gjefsen og Louisa Cheng Seifert
Fafo-rapport 2023:04
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Faktaflak januar 2023
Mona Bråten og Kristine Nergaard
Arbeidet med mangfold og minoriteter
Fagforeninger og forbundsregioner
Fafo-notat 2022:16
[12 3 4 5  >>