logo fafo 194x64

Fafo-utgivelser

Relevans i fag- og yrkesopplæringen

Underveisnotat fra utviklingen av fagarbeiderundersøkelsen og arbeidsgiverundersøkelsen
Fafo-notat 2019:10
Rolf K. Andersen, Asgeir Skålholt og Anna Hagen Tønder

Varsling i norsk arbeidsliv 2018

Fafo-rapport 2019:14
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

Lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår i offentlig og privat barnevern

Fafo-rapport 2019:05
Kristin Alsos, Ann Cecilie Bergene, Emil C. Bjøru, Jon M. Hippe, Jon Helgheim Holte, Karin Ibenholt og Rolf Røtnes

Fra festtaler til realitet

Bruken av kompetansebestemmelsene i tariffavtalene i privat sektor
Fafo-rapport 2019:07
Niri Talberg

Lang vei mot heltidskultur

Evaluering av tre pilotprosjekter i Bodø kommune
Fafo-rapport 2019:08
Leif E. Moland og Per Schanche

NNNs organisasjon – sett fra lokalleddene

Fafo-rapport 2019:12
Anne Mette Ødegård, Johan Røed Steen og Elin Svarstad

Etter pensjonsreformen – politiske veivalg

Fafo-notat 2019:07
Jon M. Hippe og Axel West Pedersen

Labour law in the future of work

Introduction paper
Fafo-paper 2019:06
Marianne Jenum Hotvedt and Natalie Videbæk Munkholm

The living conditions of Syrian refugees in Jordan

Results from the 2017-2018 survey of Syrian refugees inside and outside camps
Fafo-report 2019:04
Åge A. Tiltnes, Huafeng Zhang and Jon Pedersen

Om forhandlingsansvaret for lærerne

Fafo-notat 2019:02
Åsmund Arup Seip

Utleie/innleie av arbeidskraft i Nordland

Fafo-notat 2019:05
Kristine Nergaard og Elin Svarstad

Kunnskap om pensjon

Resultater fra tre surveyundersøkelser blant arbeidsgivere, tillitsvalgte og ansatte i privat sektor
Fafo-rapport 2019:02
Ståle Østhus

Brudd på reglene om adgangen til midlertidig ansettelse og innleie

Delrapport
Fafo-rapport 2018:47
Ann Cecilie Bergene, Kristine Nergaard og Jørgen Svalund

I fraværsgrensens dødvinkel

Evaluering av fraværsgrensen i videregående opplæring. Delrapport 2
Fafo-rapport 2018:41
Mathilde Bjørnset, Nina Drange, Hege Gjefsen, Marianne Takvam Kindt og Jon Rogstad
[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B