logo fafo 194x64
Ragna Lillevik
+47 41641637

Redaktørmedlem og blogger på forskningsbloggen http://religiongoingpublic.com/

Religion: Going Public har som siktemål å formidle ny forskning til et bredt publikum, drøfte religionens plass i offentligheten, samt delta i – og bidra med kunnskap til – offentlig religionsdebatt.

Prosjektleder, aktive prosjekter

Prosjektleder, fullførte prosjekter

Forsker

Master i statsvitenskap, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder

Innvandring og integrering, demokratiske rettigheter og politisk deltagelse, islam i Europa.

Doktorgradsstipendiat i prosjektet "Muslim Politics and Governance of Islam:
Interactions of Structure and Culture in Multireligious Europe".

.

Publisering

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B