Aktive prosjekter
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
LOs tillitsvalgtpanel

Prosjektleder

Anne Mette Ødegård

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

 
mai 2014

Fafo-notat 2019:27

81740