Globale studier

Fafos forskning på de sosiale, politiske og økonomiske sidene ved myndighetsutøvelse og spesielt utfordringene med å sikre rettigheter og sikkerhet for befolkningen. Vi ønsker å forstå hvordan individer, familier, lokalsamfunn og organisasjoner er påvirket av og møter vold og konflikter. Hva er bakgrunnen for forandringer og konflikter? Hvordan tilpasser mennesker seg til dem? Og hvordan bør politikken utformes.

Global helse

Fafos helserelaterte forskning fokuserer på sosiale dimensjoner av helseproblemer, inkludert ulikhet, sårbarhet, mestringsstrategier og tilpasning. Vårt mål er å fremme forskning av høy kvalitet ...

Kina

Fafo har vært aktive i Kina siden 1994 og utviklet et nært og konstruktivt samarbeid med kinesiske institusjoner. Fafos forskning i Kina fokuserer på sosial, økonomisk og politisk utvikling ...

Midtøsten og Nord-Afrika

Fafos forskning på Midtøsten og Nord-Afrika ser på dynamikken bak konflikter og fredsbygging. Vi er spesielt opptatt av hvordan sivilbefolkningen håndterer og påvirkes ...

Nye økonomier

Suksessen til fremvoksende økonomier som Kina, Brasil, Russland, India og Tyrkia endrer selve strukturene og dynamikken i internasjonale relasjoner.

Sahel og Afrika sør for Sahara

Utstrakt feltarbeid står sentralt i Fafos forskningsarbeid i Sahel og Afrika sør for Sahara. Vi kombinerer kvantitative og kvalitative metoder for å produsere kunnskap av høy kvalitet og relevans.

Utdanning, og barn som ikke går på skolen

Unesco’s Global Monitoring Report for 2014 viser at mer enn 50 millioner barn i verden fortsatt ikke går på skolen. ...

Nyheter innenfor forskningstemaet Globale studier

I presidentvalget i Nigeria ble Bola Tinubu erklært som vinner. Valgresultatet og seieren ble imidlertid utfordret fra flere hold. I denne artikkelen presenterer Camilla Houeland noen første tanker om resultatet og veien videre.

Det sentrale beviset i en asylsak er asylintervjuet. Hvordan intervjuet gjennomføres har derfor stor betydning. I vår gjennomgang kan det fastslås at UDIs intervjumodell og kvalitetsstandard i all hovedsak lever opp til standarden. Vi finner like fullt en stor uønsket variasjon i utførelsen av intervjuene, noe som vil kunne gi ulike muligheter for å legge fram og få sin sak tilstrekkelig opplyst. Forskerne har santidig ikke hatt innsyn til å kunne bekrefte eller avkrefte slike utfall.

Tirsdag 28. februar presenterte Fafo-forskerne Åge Tiltnes og Kristin Dalen rapporten «EØS-midlene 2004–2021 – hva har Norge oppnådd?» for et stort internasjonalt publikum i Brussel. Rapporten ble presentert både i EFTA-House og på Norway-House (Norges hus). Mer enn 250 tilhørere deltok på presentasjonene. Rapporten er tilgjengelig på prosjektsiden.

Verdens 6. mest folkerike land avholder presidentvalg 25. februar. En overraskende kandidat, Peter Obi leder på flere meningsmålinger, med støtte fra blant annet fagforeninger og den store unge andelen av velgermassen. Som kandidat for det tidligere marginale Labour Party, kan komme til å bryte med gamle politiske skillelinjer og utfordre utbredt vanstyre. Samtidig ser hans politikk ikke ut til å bedre de grunnleggende sosiale og økonomiske krisene i Nigeria, ifølge en kronikk skrevet av Camilla Houleland og Sa’eed Husaini.