Globale studier

Fafos forskning på de sosiale, politiske og økonomiske sidene ved myndighetsutøvelse og spesielt utfordringene med å sikre rettigheter og sikkerhet for befolkningen. Vi ønsker å forstå hvordan individer, familier, lokalsamfunn og organisasjoner er påvirket av og møter vold og konflikter. Hva er bakgrunnen for forandringer og konflikter? Hvordan tilpasser mennesker seg til dem? Og hvordan bør politikken utformes.

Nyheter innenfor forskningstemaet Globale studier

GROWNUT var et nord-sør-sør partnerskap mellom universiteter i Norge, Den demokratiske republikken Kongo (DRC) og Sør-Afrika. Målet var å bygge kapasitet i folkehelseforskning i lavinntektsland. Anne Hatløy er førsteforfatter for en artikkel (fri tilgang) som evaluerer prosjektet.

I en ny artikkel undersøker Kristin Dalen endringer i den kinesiske befolkningens holdninger til myndighetenes rolle som leverandør av velferdstjenester over tiårsperioden 2004–2014. Artikkelen konkluderer med at bredere og mer inkluderende velferdsordninger bidrar til å svekke tradisjonelle sosial skillelinjer i det kinesiske samfunnet samtidig som de gir politisk legitimitet til regimet.

I denne Fafo-rapporten gjennomgår vi de ulike forpliktelsene Norge har i sin behandling av asylsøknader fra torturutsatte. Vi ser også på hva som er anbefalt praksis etter internasjonal og nasjonal rett, og hvordan Norges praksis stiller seg i lys av dette.

Norge gjør ikke nok for å identifisere asylsøkere som har opplevd tortur, viser ny rapport. På denne Fafofrokosten presenterer vi våre funn og spør: Hvordan kan vi ta bedre vare på mennesker som har opplevd tortur?