Globale studier

Fafos forskning på de sosiale, politiske og økonomiske sidene ved myndighetsutøvelse og spesielt utfordringene med å sikre rettigheter og sikkerhet for befolkningen. Vi ønsker å forstå hvordan individer, familier, lokalsamfunn og organisasjoner er påvirket av og møter vold og konflikter. Hva er bakgrunnen for forandringer og konflikter? Hvordan tilpasser mennesker seg til dem? Og hvordan bør politikken utformes.

Nyheter om rettigheter og sikkerhet

Nytt prosjekt: Hvordan rammer koronakrisa sårbare grupper i Jordan og Libanon?

onsdag, 01 april 2020

Fafo har fått et hasteoppdrag fra FNs internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Her skal vi kartlegge hvordan koronakrisen påvirker arbeidsmarkedene i Jordan og Libanon, med vekt på flyktninger, immigranter og andre sårbare grupper i uformelt arbeid.

Forskerne Svein Erik Stave og Tewodros Aragie Kebede er i gang med å utvikle surveyverktøy, og datainnsamling via telefonintervju starter om kort tid. Undersøkelsen skal gjentas om et par måneder for å kunne vurdere de mer langsiktige konsekvensene av koronakrisen på arbeidsmarkedet i de to landene.

Debatt: Kina skal utrydde fattigdommen på ett år – koste hva det koste vil.

fredag, 07 februar 2020

Myndighetene i Beijing har sendt 775 000 av sine beste byråkrater til den kinesiske landsbygda. Sammen med mer enn tre millioner lokale embetsmenn skal de oppfylle president Xi Jinpings løfte om å utrydde all fattigdom i rurale områder innen utgangen av 2020. I denne kronikken ser Kristin Dalen og Mona Christophersen nærmere på Kinas ambisiøse mål og dets konsekvenser. Dalen deltok også i en etterfølgende debatt om menneskerettigheter på Dagsnytt 18.

Se i opptak: Kina ved overgangen til et nytt tiår

tirsdag, 28 januar 2020

Ved inngangen til rottens år har Kina lagt bak seg en tid der forholdet til USA har blitt ytterligere utfordret, protestene i Hong Kong har nådd stadig nye høyder og president Xi Jinping har konsolidert enda mer makt på egne hender. På dette frokostseminaret 28, januar samlet vi et panel av Kina-kjennere som belyste saker de mener er viktige å følge med på for å forstå utviklingen i Kina i året som kommer. Hva betyr dette for Kina, verden og ikke minst for oss her hjemme?

Forskere skal bidra til bedre hjelp til voldsutsatte barn

torsdag, 23 januar 2020

Fafo har fått i oppdrag å følgeevaluere to ordninger rettet mot å forstå og hjelpe barn utsatt for vold og overgrep. Forskerne vil da være aktive deltakere i utformingen av disse verktøyene.