Tove Mogstad Aspøy
Tove Mogstad Aspøy

Forsker (permisjon)

    Master i sosiologi

Voksnes læring, læringsdeltakelse i arbeidslivet, fag- og yrkesopplæring

Forskningstema Fag- og yrkesopplæring | Diskriminering og ekskludering av etniske minoriteter | Livslang læring
+47 41645792
Tove Mogstad Aspøy, Sol Skinnarland og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2017:11
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2016:37
Anna Hagen Tønder, Tove Mogstad Aspøy og Kaja Reegård
Fafo-notat 2015:05
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Fafo-notat 2014:12
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2015:46
Tove Mogstad Aspøy og Rolf K. Andersen
Fafo-rapport 2015:28
Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen
Fafo-notat 2015:02
Tove Mogstad Aspøy og Beret Bråten
Fafo-rapport 2014:07
Tove Mogstad Aspøy, Heidi Nicolaisen og Torgeir Nyen
Fafo-rapport 2013:35
Tove Mogstad Aspøy og Jon Rogstad
Fafo-rapport 2013:28
Anne Skevik Grødem og Tove Mogstad Aspøy
Fafo-rapport 2013:26
Tove Mogstad Aspøy og Anna Hagen Tønder
Fafo-notat 2012:17

Tove Mogstad Aspøy and Torgeir Nyen

Short-Term Benefits, Long-Term Harm?
Alternative Training to Apprenticeships in Norway
International Journal for Research in Vocational Education and Training

Gunn Elisabeth Birkelund, Jon Rogstad, Kristian Heggebø, Tove Mogstad Aspøy og Heidi Fischer Bjelland

Diskriminering i arbeidslivet - Resultater fra randomiserte felteksperiment i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim
Sosiologisk tidsskrift