Previous events
The following list shows all of Fafo's past events, including those held in and described in Norwegian.

Offentlig sektor i den digitale skyen

Fafo-seminar med rapportlansering

Norge ut av koronakrisa: Samtale med Erna Solberg og Jonas Gahr Støre

Fafo digitalt

Arbeidsoppdrag via digitale plattformer – før og etter korona

Fafo-seminar med rapportlansering

Renhold i offentlig og privat sektor – før og etter allmenngjøring

Rapportlansering i regi av Fafo og Senter for lønnsdannelse

Grønne tariffavtaler

Fafo-seminar med boklansering

Global matsikkerhet og ernæring i krisetider

Fafo og UD inviterte til webinar med rapportlansering

AVLYST: Erfaringer fra karriereveiledning for nyankomne flyktninger

Fafofrokost med rapportlansering
  • Torsdag 19. mars 2020, kl. 08.30–09.45
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo