Previous events
The following list shows all of Fafo's past events, including those held in and described in Norwegian.

Mer vanlig med utvidet arbeidstid i barneverninstitusjoner

Fafo-frokost med rapportlansering

Oljenedtur og lønnsdannelse

Seminar i regi av Senter for lønnsdannelse
  • Tirsdag 10. mars 2015, kl 14-16
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

Søndagsåpne butikker - hva blir behovet for arbeidskraft?

Fafo-frokost med notatlansering
  • Fredag 27. februar 2015, kl 08.30-09.45
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

Allmenngjøring og minstelønnsregulering - hvor går vi?

Fafo Østforum seminar
  • Tirsdag 27. januar 2015, 14-16
  • Fafo, Borggata 2B