Previous events
The following list shows all of Fafo's past events, including those held in and described in Norwegian.

Renhold i offentlig og privat sektor – før og etter allmenngjøring

Rapportlansering i regi av Fafo og Senter for lønnsdannelse

Grønne tariffavtaler

Fafo-seminar med boklansering

Global matsikkerhet og ernæring i krisetider

Fafo og UD inviterte til webinar med rapportlansering

AVLYST: Erfaringer fra karriereveiledning for nyankomne flyktninger

Fafofrokost med rapportlansering
  • Torsdag 19. mars 2020, kl. 08.30–09.45
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo

AVLYST: Trøbbel i velferdsstatens grenseflater – innovasjon for bedre samordnet innsats for utsatte barn og unge

Fafofrokost med rapportlansering
  • Onsdag 18. mars, kl. 08.30–09.45
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo
  •  

CANCELED: A social Europe: perspectives and priorities. Meet Director-General Joost Korte

Seminar by The European Union Delegation to Norway and Fafo Eastforum
  • Friday 13 March 2020 at 12:00
  • Fafo, Borggata 2B, Oslo
  •  The seminar is unfortunately canceled