Previous events
The following list shows all of Fafo's past events, including those held in and described in Norwegian.

Ny vei mot heltidskultur

Fafo-seminar med rapportlanseringer

On walls and other boundaries to irregular migration: is the US approach that different from the European one?

Seminar i samarbeid med NUPI
 • Onsdag 5. juni 2019, 18:00 - 19:30
 • Litteraturhuset, Kverneland
 • The Trump administration’s approach to irregular migration and border control have been given much attention - and condemnation – also in European media and public discourse, and Norway is not an exception in this regard. However, following the summer of migration of 2015 political debate on migration in Europe has also changed, leading the EU to harden its approach not only by boosting its frontier and coastguard, but also through several new crisis response initiatives in North Africa, the Sahel and the Middle East aiming at preventing migrants from even reaching the European border.

Velferd på anbud – ideelle og kommersielle aktører i velferdspolitikken

Fafo-frokost med rapportlansering

Matsikkerhet i norsk utviklingspolitikk

Fafo-frokost med rapportlansering
Fafokonferansen 2019: Grenseløs bekymring. Jobben, fellesskapet og forskjellene

Fafokonferansen 2019: Grenseløs bekymring. Jobben, fellesskapet og forskjellene

 • Onsdag 15. mai 09:00–15:30
 • Oslo Kongressenter, Youngstorget
 • Grenser viskes ut og samhandling på tvers av land er regelen snarere enn unntaket. Vil vår velfungerende, tillitsbaserte samfunnsmodell slå sprekker, eller er den allerede i ferd med å forvitre? På årets Fafokonferanse – som også markerte at det er 15 år siden EUs østutvidelse – rettet vi oppmerksomheten mot samtidens grenseløse bekymringer for klimaendringer, manglende integrering, større ulikhet, press på lønns- og arbeidsvilkår og velferdsstatens bærekraft.

Grenseløs transport

Fafo Østforum seminar

Education in the Sahel: Challenges and innovative solutions

Fafo breakfast – report launch
 • Thursday 14 February 2019, 08:30–09:45
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo
 • Worldwide, over 263 million children and adolescents are out-of-school. This includes children who never started school or who dropped out after enrollment. The most vulnerable and marginalized – often displaced children and young people, ex-combatants, girls, and children with disabilities – are more likely to find it difficult to get an education. The out-of-school rates in West Africa are higher than on the rest of the African continent.

Kina i grisens år – steilere fronter

Lang Fafo-frokost
 • Onsdag 6. februar 2019, kl. 08.30–10.30
 • Fafo, Borggata 2B, Oslo