Staff
Ragnhild Steen Jensen

Researcher

Research areas
+47 46628505
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2019:30
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten
Fafo-notat 2019:21
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen and Helle Cathrine Hansen
Fafo-report 2019:23
Ragnhild Steen Jensen og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2019:17
Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Fafo-notat 2018:23
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Jørgen Svalund og Niri Talberg
Fafo-rapport 2018:30
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen, Anne Hege Strand, Elisabeth Brodtkorb and Sidsel Sverdrup
Fafo-report 2018:22
Ragnhild Steen Jensen og Nina K. Lidahl
Fafo-notat 2018:10
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2018:09
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2016:25
Ragnhild Steen Jensen og Kristine Nergaard
Fafo-rapport 2017:25
Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-notat 2017:01
Sissel C. Trygstad, Kristin Alsos, Inger Marie Hagen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:18
Hedda Haakestad, Mona Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Jørgen Svalund
Fafo-rapport 2015:43
Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:08
Kristine Nergaard, Kristin Alsos, Mona Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2015:10
Ragnhild Steen Jensen, Mona Bråten, Bård Jordfald, Merethe Dotterud Leiren, Tor-Olav Nævestad, Kåre H. Skollerud, Henrik Sternberg og Tommy Tranvik
Fafo-rapport 2014:58
Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2014:55
Beret Bråten, Ragnhild Steen Jensen og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2014:38
Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten
Fafo-rapport 2014:03
Ragnhild Steen Jensen, Dag Olberg, Åsmund Arup Seip, Magnus Mühlbradt og Beate Sletvold Øistad
Fafo-rapport 2014:22
Vidar Bakkeli, Ragnhild Steen Jensen og Leif E. Moland
Fafo-rapport 2013:51
Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2013:41
Kristin Alsos og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2013:20
Mona Bråten, Inger Beate Hovi, Ragnhild Steen Jensen, Merethe Dotterud Leiren og Kåre H. Skollerud
Fafo-notat 2013:16

Hanne C. Kavli, Heidi Nicolaisen & Ragnhild Steen Jensen

Introduction
Søkelys på arbeidslivet

Vidar Bakkeli og Ragnhild Steen Jensen

Større kompetanseutfordringer i små kommuner
Fagbladet Samfunn & Økonomi

Ragnhild Steen Jensen

Anmeldelse av «Kvinners arbeid»
Sosiologisk tidsskrift
Tidsskrift for samfunnsforskning
Tidsskrift for kjønnsforskning
Sosiologisk tidsskrift
Søkelys på arbeidslivet
Søkelys på arbeidslivet,
Tidsskrift for Samfunnsforskning
Søkelys på arbeidsmarkedet
Nordisk Samhällsgeografisk Tidskrift

Erling Barth og Ragnhild Steen Jensen

Arbeidsvurdering og likelønn: Er det noen sammenheng?
Søkelys på arbeidsmarkedet
Søkelys på arbeidsmarkedet
Søkelys på arbeidsmarkedet
Arbeidsdeling hjemme
Evaluering av forsøket med moderat kvotering av innvandrere
Velferdstiltak i private bedrifter. En litteraturgjennomgang
Midtveisevaluering av moderat kvotering av innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn
Likelønn og kjønnssegregering. Gamle tema, nye spørsmål
Women towards ownership in business and agriculture
Kvinner og jobb etter småbarnsfasen
Kjønnskvotering i utdanning og arbeidsliv
Stillingsvurdering og likelønn i staten
Family life, labour market and mobility – interactions and adjustments
«Demokratisk kapitalisme» og kvinners eierskap.
Place and Gender: Women's paths into wagework
Gender differences among entrepreneurs: Start-up differences and development over time
Female managed firms – Does it make a Difference?
Men hva gir lønnsomhet?
Næringspolitikk og likestilling
Eierskap og likestilling
Kjønn og lønn - et slitesterkt tema
Sted, kjønn og politikk. Kvinners veier inn i lønnsarbeid
Realistisk tilnærming til empiri
Livsformsteori og hverdagsliv – Glassblåsere og bønder på Flesland 1875 – 1927

Project manager: Ragnhild Steen Jensen
End of project: 2020

Project manager: Ragnhild Steen Jensen
End of project: 2017

Project manager: Ragnhild Steen Jensen
End of project: 2018