Hanne Cecilie Kavli
Hanne Cecilie Kavli

Research Director

Research areas
+47 40067739
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Oddbjørn Raaum, Simen Markussen, Øystein M. Hernæs og Maria Laura Di Tommaso
Fafo-rapport 2019:29
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Erika Braanen Sterri og Beret Bråten
Fafo-rapport 2017:31
Anne Britt Djuve og Hanne C. Kavli
Fafo-rapport 2015:26
Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Anniken Hagelund
Fafo-rapport 2011:02
Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Kristian R. Tronstad
Fafo-notat 2011:06
Marianne Dæhlen og Hanne C. Kavli
Fafo-notat 2011:02
Hanne C. Kavli, Roy A. Nielsen og Miriam Latif Sandbæk
Fafo-rapport 2010:32
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli
Fafo-notat 2010:10
Hanne Cecilie Kavli
Fafo-notat 2010:06
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp
Fafo-report 2009:42
Fafo-rapport 2009:39
Anne Britt Djuve, Elisabeth Gulløy, Hanne C. Kavli og Frode Berglund
Fafo-rapport 2009:24
Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård
Fafo-rapport 2009:18
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp
Fafo-rapport 2009:06
Øyvind Berge, Johan Christensen, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Hanne Kavli og Sissel Trygstad
Fafo-notat 2009:11
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen og Hanne Cecilie Kavli
Fafo-notat 2009:05
Tone Fløtten, Steffen Torp, Hanne Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Arne Backer Grønningsæter og Karin Gustavsen
Fafo-rapport 2008:47
Hanne Kavli, Anniken Hagelund, og Magne Bråthen
Fafo-rapport 2007:34
Hanne C. Kavli
Fafo-rapport 2007:22
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli
Fafo-rapport 491
Hanne Cecilie Kavli
Fafo-notat 2004:24
Anniken Huitfeldt og Hanne Cecilie Kavli
Fafo-notat 2004:23
Jon Anders Drøpping og Hanne Cecilie Kavli
Fafo-rapport 387
Anne Britt Djuve, Hanne Cecilie Kavli, Monica Lund og Tina Østberg
Fafo-rapport 364
Hanne Cecilie Kavli
Fafo-rapport 349
Hanne Cecilie Kavli og Elin Svensen
Fafo-notat 2001:08
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli
Fafo-rapport 345
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Fafo-rapport 262
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Fafo-notat 1998:12
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Fafo-notat 1998:05
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Fafo-rapport 234

Hanne C. Kavli, Heidi Nicolaisen & Ragnhild Steen Jensen

Introduction

Anniken Hagelund and Hanne Cecilie Kavli

Integration

Heidi Nicolaisen og Hanne C. Kavli

Integrert eller marginalisert?
Innvandrede kvinner i norsk arbeidsliv.
Tidsskrift for samfunnsforskning

Hanne Cecilie Kavli

Adapting to the Dual Earner Family Norm?
The Case of Immigrants and Immigrant Descendants in Norway
Journal of Ethnic and Migration Studies
Søkelys på arbeidslivet

Anniken Hagelund, Hanne Cecilie Kavli og Kaja Reegård

«Å bytte lag». Deltakere og deltakelse på statsborgerseremonier

Anne Britt Djuve, Anniken Hagelund og Hanne Kavli

Innvandrede kvinner i kvalifisering
Arbeidslinja når helsa skranter, utdanningen er lav og barna mange
Journal of European Social Policy

Line Eldring, Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og May-Len Skilbrei

Krise for alle? Finanskrisas konsekvenser for ulike typer av innvandrere? Integreringskart 2009
IMDi-rapport

Tone Fløtten og Hanne Cecilie Kavli

Barnefattigdom og sosial deltakelse

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli

Velferdsstatens skreddere

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli

Integreringspolitikk i endring

Knut Martin Heidar, Hanne Pettersen & Lars G Svåsand

Norske partiers internasjonale kontakter

Knut Martin Heidar, Hanne Pettersen & Lars G Svåsand

Transnasjonale partiføderasjoner
Innvandrerkvinner og deltidsstillinger- Dagsnytt Atten
En fot innenfor
Innvandrerkvinner og norsk arbeidsliv
Hvorfor tar vi ikke i bruk innvandreres kompetanse i arbeidslivet
Innvandrerkvinner faller ut av arbeidsmarkedet-intervju Kilden
Integrering gjennom arbeid
Innvandrernes kompetansenivå og forutsetninger
Integrering av innvandrere – hvordan går det egentlig
Kan ikke, vil ikke, får ikke? Innvandrede kvinner og norsk arbeidsliv.
Helt integrert? Deltidsarbeid blant innvandrede kvinner
En liste til besvær
Den vanskelige foten innenfor for innvandrede kvinner
Immigrant women fall out labour market again-interview Kilden
Tar utdanning – kommer i jobb
Skredder uten tråd
En fot innenfor er ikke nok
Et farvel til frivilligheten?
Kan ikke, vil ikke, får ikke?
For få i arbeid
Nye utfordringer – gamle løsninger
IA – ekskludering i praksis
Tre råd til Hansen
Frivillig integrering?
Marginalized or normalized?
Integrering i Danmark, Sverige og Norge: Felles utfordringer – like løsninger?
Felles utfordringer – like løsninger?