Det flerkulturelle samfunnet
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Det flerkulturelle samfunnet

Kontakt

Den moderne innvandringen startet på slutten av 1960-tallet. I starten kom det i hovedsak mannlige arbeidsinnvandrere, mens de etterfølgende periodene har vært dominert av familiegjenforening og asylsøkere. Etter EU-utvidelsen i 2004 økte omfanget av arbeidsinnvandrere igjen. Og i dag er polakker den største innvandringsgruppen i Norge.

Ifølge Statistisk sentralbyrå utgjør innvandrerbefolkningen i dag om lag 14 prosent av de bosatte i Norge, med opprinnelse fra mer enn 200 land.

 

Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2018:09
Beret Bråten og Ragnhild Steen Jensen
Fafo-rapport 2016:25
Jon Horgen Friberg
Fafo-rapport 2016:43
Anja Bredal, Beret Bråten, Kristin Jesnes og Anne Hege Strand
Fafo-rapport 2015:40
Beret Bråten og Hanne Bogen
Fafo-rapport 2015:39
Anne Britt Djuve, Hedda Haakestad og Erika Braanen Sterri
Fafo-rapport 2014:34
Beret Bråten, Nina Drange, Hedda Haakestad og Kjetil Telle
Fafo-rapport 2014:44
Jon Horgen Friberg og Olav Elgvin
Fafo-rapport 2014:43
Tove Mogstad Aspøy og Beret Bråten
Fafo-rapport 2014:07
Beret Bråten og Olav Elgvin
Fafo-rapport 2014:16
Beret Bråten og Miriam Latif Sandbæk
Fafo-rapport 2014:23
Anne Britt Djuve og Anne Skevik Grødem (red.)
Fafo-rapport 2014:27
Beret Bråten og Olav Elgvin
Fafo-rapport 2014:32
Lene Bore, Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad
Fafo-rapport 2013:11
Micheline van Riemsdijk and Matthew Cook
Fafo-report 2013:44
Nerina Weiss
Fafo-rapport 2013:47
Jon Horgen Friberg, Olav Elgvin og Anne Britt Djuve
Fafo-rapport 2013:31
Olav Elgvin, Jon Rogstad og Sarah Fossen Sinnathamby
Fafo-rapport 2013:02
Miriam Latif Sandbæk og Anne Britt Djuve
Fafo-rapport 2012:27
Hanne Bogen og Nina Drange
Fafo-notat 2012:19
Anne Britt Djuve, Miriam Latif Sandbæk og Henriette Lunde
Fafo-rapport 2011:35
Anne Britt Djuve og Kristian Rose Tronstad
Fafo-rapport 2011:07
Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Anniken Hagelund
Fafo-rapport 2011:02
Fafo-notat 2011:25
Anne Britt Djuve, Hanne C. Kavli og Kristian R. Tronstad
Fafo-notat 2011:06
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli
Fafo-notat 2010:10
Fafo-notat 2010:09
Hanne Bogen og Kaja Reegård
Fafo-rapport 2009:31
Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård
Fafo-rapport 2009:18
Hanne C. Kavli
Fafo-rapport 2007:22
Jon Horgen Friberg og Monica Lund
Fafo-rapport 544
Monica Lund og Jon Horgen Friberg
Fafo-rapport 495
Monica Lund og Jon Horgen Friberg
Fafo-rapport 446
Anne Britt Djuve og Jon Horgen Friberg
Fafo-notat 2004:32
Anniken Huitfeldt og Hanne Cecilie Kavli
Fafo-notat 2004:23
Andre Fafo-utgivelser
Fafo-rapport 342
Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Pettersen
Fafo-rapport 262
Gudmund Hernes og Knud Knudsen
Fafo-rapport 109

Anne Britt Djuve og Kåre Hagen

Etnisk segregasjon og sosiale kontaktflater
Noen spekulasjoner om ghettoisering i Oslo