Kunnskap om arbeidsliv, utdanning, velferd og migrasjon nasjonalt og internasjonalt
Søk i fafo.no

Fafo og Agenda Kaupang har på oppdrag av KS undersøkt hvordan kommunene opplever ansvaret for personer som er dømt eller sivilrettslig vurdert til tvunget psykisk helsevern, og hvor det er en forhøyet voldsrisiko. Hvordan ivaretas målgruppens behov etter at de skrives ut fra døgnbehandling? Hva er merkostnadene for kommunene med å håndtere forhøyet voldsrisiko og hensyn til samfunnsvern? 14. februar arrangerer KS et eget lanseringsseminar hvor rapporten blir presentert og diskutert. Fri påmelding.

Den demokratiske republikken Kongo har blant verdens høyeste forekomst av underernæring blant barn – i form av kort høyde for alderen. Denne artikkelen finner at de lokale forholdene for vegetasjon, som er en viktig næringskilde, har en viktig beskyttende effekt mot slik underernæring hos barn under fem år.

VGs «Krimpodden» tar 2. februar for seg MC-gjenger som fenomen. Her deltar Synnøve Økland Jahnsen som har forsket på nettopp dette. Hun forteller blant annet om hvordan MC-gjengene er bygd opp og fungerer som organisasjoner og felleskap, hvem som er medlemmer og bruk av symboler og uniformering.

I 2016 signerte matbransjen og helsemyndighetene i Norge «Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold». Overordnet mål var å redusere inntaket av salt, tilsatt sukker og mettet fett i befolkningen og øke bruk av sjømat, grønt og grovt. Fafos evaluering viser at aktørene har definert befolkningshelse som et strategisk mål i en eller annen form, og at intensjonsavtalen gir drahjelp og retning i dette arbeidet.

For å bekjempe sosial dumping, har vi i enkelte utsatte bransjer pålagt minstelønn. Her er det fremdeles mange som får mindre utbetalt enn de skal ha, viser en Fafo-gjennomgang oppsummert i denne artikkelen.

Fafo følgeevaluerer nasjonal lederutdanning for styrere og ledelse av barnehager. I dette delnotatet rettes oppmerksomheten mot de som har deltatt på lederutdanningen for styrere og deres vurderinger omkring nytten av denne utdanningen for den lederrollen de har i barnehagen i dag.

Kommende arrangementer

 • Veldedighet i velferdsstaten

  Onsdag 15. februar 2023, kl. 08.30–09.45

  Fafofrokost med rapportlansering

  Hvem oppsøker Frelsesarmeen for å hente matposer? På oppdrag fra Frelsesarmeen har forskere ved Fafo fulgt Frelsesarmeens tilbud om matutlevering i Oslo, Drammen og Sarpsborg. De som deler ut mat er intervjuet, det samme er personer som har mottatt matposer. På denne Fafofrokosten lanseres Fafo-rapporten fra prosjektet.


 • EØS-midlene – hva har Norge oppnådd?

  Torsdag 16. februar 2023, kl. 08.30–09.45

  Fafofrokost med rapportlansering

  Siden inngåelsen av EØS-avtalen med EU i 1994 har Norge brukt over 60 milliarder kroner til sosial og økonomisk utjevning i Europa og til å styrke forholdet til mottakerlandene. Hva er resultatene? Hva har Norge fått ut av samarbeidet med mottakerlandene? Fafo har oppsummert kunnskap om den norske støtten i perioden 2004–2021. På dette seminaret, som vi arrangerer i samarbeid med Utenriksdepartementet, lanseres den nye rapporten.


 

Vi er Fafo

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping. 

Vi ser det som særlig viktig å løfte fram perspektivene til arbeidstakere og de som står ufrivillig utenfor arbeidslivet.

Den akademiske staben i Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning teller 62 forskere. De har bakgrunn fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsøkonomi, ernæringsfysiologi, historie og jus. I Samfunnsøkonomisk analyse jobber det 15 samfunnsøkonomer. Til sammen er det 90 ansatte på Fafo.