Kunnskap om arbeidsliv, utdanning, velferd og migrasjon nasjonalt og internasjonalt
Søk i fafo.no

Bli med på Fafokonferansen 8. juni: Program og informasjon | Påmelding

Fafokonferansen 2022 banner epost innmeld utmeldt

Arbeidsledighet og usikkerhet blant unge har økt i kjølvannet av den siste globale lavkonjunkturen. Anne Hege Strand er medforfatter av en empirisk basert analyse av den ujevne spredningen av unge mennesker som hverken er i jobb eller under utdanning eller opplæring (NEETs) i ulike regioner i Italia, Spania, Hellas og Kypros. Forfatterne fremhever at region i kombinasjon med kjønn, klasse, utdanning og økonomisk vekst er sentrale faktorer bak utviklingen i NEET.

Notatet undersøker lønnsveksten blant utvalgte yrkesgrupper i det statlige tariffområdet i perioden 2004−2015. Vi studerer utvikling i nominell lønn og realtimelønn i perioden, i tillegg til lønnsvekst, både ukorrigert og korrigert for sammensetningseffekter innad i yrkesgruppene.

Velferdsordningene for selvstendig næringsdrivende og frilansere skiller seg på enkelte måter fra ordningene arbeidstakerne har. Dette innebærer at selvstendige, særlig de med lave inntekter, er dårligere dekket enn arbeidstakere i perioder hvor de ikke har inntekt, enten dette skyldes sykdom, arbeidsledighet eller pensjonering. I denne rapporten ser vi på hva som er utfordringene for selvstendige når det gjelder dagens velferdsordninger og diskuterer mulige tiltak for å forbedre situasjonen for denne gruppen.

En artikkel basert på surveydata fra 2100 hjemmehjelper i tre kinesiske byer finner at en majoritet er kvinner med lav utdanning, jobber uten kontrakt og lov-beskyttelse, og mangler sosiale rettigheter.

Vi søker en erfaren leder som vil være med å videreutvikle instituttet generelt og instituttets administrasjon spesielt. Administrasjonssjefen inngår i Fafos ledelse, og vil organisere den forskningsfaglige støtten. Du vil få ansvar for et team bestående av seks ansatte, samt være en sentral rådgiver for daglig leder og den øvrige instituttledelsen.

Tittelen reflekterer overskrifter man kunne finne i avisene i dagene etter 1. mai for 40 år siden. Opptøyene i årene 1978 til 1984 spente fra kortvarige konfrontasjoner mellom en liten gruppe ungdommer og politiet til timelange kamper med flere tusen til stede i sentrum.

Kommende arrangementer

  • Migrasjon og tid

    29. juni - 1. juli 2022

    Den 19. årlige IMISCOE-konferansen

    Velkommen til konferansen: Migration and Time: Temporalities of Mobility, Governance, and Resistance.


 

Vi er Fafo

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping. 

Vi ser det som særlig viktig å løfte fram perspektivene til arbeidstakere og de som står ufrivillig utenfor arbeidslivet.

Den akademiske staben i Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning teller 62 forskere. De har bakgrunn fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsøkonomi, ernæringsfysiologi, historie og jus. I Samfunnsøkonomisk analyse jobber det 15 samfunnsøkonomer. Til sammen er det 90 ansatte på Fafo.