Kunnskap om arbeidsliv, utdanning, velferd og migrasjon nasjonalt og internasjonalt
Søk i fafo.no
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg

Barn av innvandrere blir ofte møtt med holdninger om at utdanningsvalget deres er et resultat av en streng familiekultur. Selv er de imidlertid opptatt av at de har gjort et selvstendig valg, sier forsker Marianne Takvam Kindt i et omfattende intervju på kifinfo.no.

Notatet har sett nærmere på effektene av minstelønnsordningen som NHO Mat og Drikke og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelforbund innførte i tariffoppgjøret 2010. I løpet av de fire første årene som ordningen har fungert var det ingen tegn til lønnssammenpressing, eller at man gikk mot et normallønnsregime. Snarere viser analysene at det var en svak økning i lønnsforskjellene for arbeidere som er dekket av overenskomsten  for kjøttindustrien.

Lurer du på hva delings- og plattformøkonomi er for noe? Tove Bjørgaas i NRK spør og får svar blant andre fra Fafos Kristin Jesnes i en episode av NRK-podkasten «Krig og fred». Den handler om taxiappen Uber og andre selskaper i den såkalte gig-økonomien. Episodens tittel er «Uberkult eller bare sosial dumping.»

Fafo-forsker Bård Jordfald åpnet mandagens program under Fellesforbundets landsmøte, i tospann med Ragnar Nymoen, økonomiprofessor ved Universitetet i Oslo. Innlegget om «lønn, lønnsutvikling og kjøpekraft» tjente som innledning i denne dagens større sesjonen om arbeidsliv, tariff og velferdspolitikk.

Tre Fafo-forskere er redaktørene for en ny bok som samler artikler fra ledende internasjonale forskere om temaet deltidsarbeid. Søkelyset rettes spesielt mot forholdet mellom «god og dårlig» deltid i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Deltid som fenomen knyttes til den pågående debatten om dualisering i arbeidsmarkedet og politikkens kapasitet til å påvirke praksis, i arbeidslivet og i familiene. Bokens første kapittel er åpent tilgjengelig ut oktober.

Anette Brunovskis forsvarer i dag, den 15. oktober, sin avhandling: "Illuminating and blinding. The searchlight effect of human trafficking policies on anti-trafficking practice".

Kommende arrangementer

  • Deltid – løsningen som ble et problem?

    Fafo-seminar Torsdag 24. oktober 2019, kl. 14.00–16.00
    Deltid – løsningen som ble et problem?

    Norske kvinners yrkesdeltakelse er i verdenstoppen, men en stor andel arbeider fortsatt deltid. Hvordan har synet på deltid utviklet seg i Norge de siste 40 årene? Når blir deltid utenforskap? Hvem er mest utsatt blant de deltidsansatte? Og hvordan håndteres utfordringer knyttet til deltid på arbeidsplassene? Dette er noen av spørsmålene som skal belyses og diskuteres på dette seminaret.

Vi er Fafo

Fafo er en frittstående samfunnsvitenskapelig forskningsstiftelse som utvikler kunnskap om vilkårene for deltakelse i arbeidsliv, organisasjonsliv, samfunn og politikk, om sammenhengene mellom politikk og levekår, og om demokrati, utvikling og verdiskaping. 

Vi ser det som særlig viktig å løfte fram perspektivene til arbeidstakere og de som står ufrivillig utenfor arbeidslivet.

Den akademiske staben i Fafo Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning teller 62 forskere. De har bakgrunn fra sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi, samfunnsøkonomi, ernæringsfysiologi, historie og jus. I Samfunnsøkonomisk analyse jobber det 15 samfunnsøkonomer. Til sammen er det 90 ansatte på Fafo.