Nyheter

Nyheter

Anna Hagen Tønder er ansatt som ny leder for gruppe for migrasjon, integrasjon og kompetanse. Hun er i dag seniorforsker ved gruppe for arbeidslivsorganisering og arbeidsmarked og starter i sin nye stilling i løpet av våren. 

Innen jordbruks- og gartnerivirksomhet er lønnssatsen allmenngjort – med andre ord er en minstelønn pålagt, uansett tariffavtale eller ei. Dette faktaflaket, skrevet av Bård Jordfald, ser nærmere på hvor mange arbeidsforhold som hadde lønn over, på eller under de allmenngjorte satsene, samt hvordan lønningene varierte etter kjennetegn på arbeidstakerne.

Denne rapporten kartlegger likheter og forskjeller i lønnsomhet, omsetning og arbeidstakernes situasjon blant konsern, franchise og frittstående virksomheter innenfor tjenesteytende del av privat sektor – i første rekke detaljhandelen. Tariffavtaledekningen har gått ned de siste årene innen alle driftsformene. Å jobbe i en butikk med tariffavtale påvirker ansattes lønn, og synes særlig å påvirke om man oppnår kompensasjon for uregelmessige forhold. Rapporten er skrevet i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet.

I denne rapporten evaluerer Leif E. Moland og Ketil Bråthen tiltak med ulike bemanningsenheter ved Sykehuset Østfold. Evalueringen viser at tiltakene har potensial til å øke heltidsandelen noe, men ikke nok til å etablere en heltidskultur. Det skyldes at grunnturnusen har 7,5-timersvakter og arbeid hver tredje helg som normalordning. Med omfattende bruk av flerpoststillinger er det dessuten krevende å ivareta ansattes behov for kompetanseutvikling og mestringsfølelse. Prosjektet er finansiert av Spekter.

Norske kommuner har i en årrekke gjennomført tiltak for å utvikle tjenester med færre små deltidsstillinger. I denne kunnskaps- og eksempelsamlingen gjennomgår Leif E. Moland ulike turnusmodeller og praktiske turnustiltak som norske kommuner og sykehus har prøvd ut. Konklusjonen er at det som lykkes har alle tatt i bruk alternative arbeidstidsordninger, og det er ikke mulig å nå mål om heltidskultur så lenge man bygger på de tradisjonelle turnusene. Oppdragsgiver er Oslo kommune.

Nav har siden 2017 hatt en egen ungdomsinnsats. Denne har vært lite diskutert i media. I denne kronikken diskuterer Anne Hege Strand og Arne Grønningsæter hvordan vi bedre kan hjelpe ungdom som stenger seg inne i kjellerstuer og foran dataskjermer, dropper ut av skole og arbeidsliv og ikke kommer seg videre i livet.

[12 3 4 5  >>