Nyheter

Nyheter

Som følge av kronakrisa har det oppstått en rekke direkte og indirekte begrensninger for arbeidsinnvandringen til Norge. Fafo Østforum har laget en temaside der vi samler både relevant informasjon og regelverk, og nyheter fra åpne kilder som gjelder denne tematikken.

I en ny artikkel i Tidsskrift for kjønnsforskning drøfter Mona Bråten hvordan seksuell trakassering arter seg på norske arbeidsplasser og hvorfor problematikken tilsynelatende fikk lite oppmerksomhet i forkant av #metoo-kampanjen. Artikkelen viser hvordan opplevelsene av seksuell trakassering varierer mellom ulike undersøkte grupper, og hvordan organisatoriske og strukturelle betingelser har betydning.

Lite åpenhet, gråsoner og frykt bidrar til at det kan være vanskelig å gjøre noe med dette som et arbeidsmiljøproblem. Altså igjen noe som vanskelig kan forventes å endres, med mindre man tar tak i organisasjonskultur og institusjonelle premisser.

Norges forskningsråd har gjennom Forkommune-programmet bevilget 5,4 millioner til Fafo for forskning på nye metoder som kan hjelpe kommunene i arbeidet for å utvikle en heltidskultur helse- og omsorgstjenestene. Prosjektet «Helt fram – en ny vei mot heltidskultur» gjennomføres i samarbeid med kommunene Drammen, Fredrikstad og Bydel Østensjø i Oslo. Dette er en oppfølging av et forprosjekt som har pågått i to år. Prosjektet ledes av forskerne Leif E. Moland og Ketil Bråthen.

Fafo-forsker Jørgen Svalund har aldri før sett en krise som rammer både arbeidslivet og samfunnet vårt så bredt.

– Fra forskningen vet vi at ved store brudd og kriser kan det skje endringer det er størrelser på. De er raske og store, sier han til FriFagbevegelse.

Svalund tror at noen av de sosiale tiltakene man har sett nå under koronakrisa, kan ende opp med å bli permanente tiltak.

Kommuner som bosetter flyktninger og andre integreringsaktører ønsker mer systematisert og tilgjengelig kunnskap om medbrakt kompetanse blant flyktninger. Selv ønsker flyktningene å vite hvilke arbeidsmuligheter de har, og hvordan disse kan realiseres. I denne rapporten studeres to tiltak utformet for å møte disse behovene: kompetansekartlegging og karriereveiledning av flyktninger.

Rapporten finner at godt gjennomført kartlegging før bosetting kan bidra til et raskt og tilpasset opplæringstilbud, men det varierer hvor god informasjon som følger flyktningene i dag. Den drøfter også hvordan karriereveiledningen kan bli bedre.

De har tatt de tunge og ofte dårlige betalte jobbene som har holdt Norges hjul i sving de siste 15 årene. Hva gjør vi nå når grensene stenges for arbeidsinnvandrerne og deres arbeidskraft? Og må de igjen ta den største økonomiske støyten?

[12 3 4 5  >>