Nyheter

Nyheter

Til sammen 1000 polske og litauiske bosatte arbeidstakere er blitt spurt om arbeids- og levevilkår. Flertallet har bodd her i en årrekke, er fast ansatt og lite utsatt for dårlig behandling på jobb. Samtidig er de konsentrert i bestemte deler av arbeidsmarkedet, har lavt lønnssnitt og eier i mindre grad sin egen bolig.
Teknologiske endringer og jobber som forsvinner får stor oppmerksomhet i diskusjonen om framtidens arbeidsliv. Dette er bare en liten del av bildet. Om politikerne og partene ikke gjør håndfaste grep, risikerer vi utvikling av et mer delt nordisk arbeidsliv hvor flere ender opp i varig utenforskap. Koronakrisen har forsterket denne risikoen.
Det flerårige Fafo-ledede prosjektet Nordic Future of Work har gransket hvilke utfordringer og muligheter fremtidens arbeidsliv gir for de nordiske samfunnsmodellene. Denne sluttrapporten oppsummerer først de seks tematiske rapportene, og diskuterer deretter hvilke konsekvenser utviklingen vil ha for de nordiske modellene. Fafo-forskerne Kristin Alsos og Jon Erik Dølvik peker også på enkelte justeringer som trengs for at modellene skal fungere også i fremtiden.
I prosjektet «Sisterhood» i regi av Norske Kvinners Sanitetsforening er det overordnede målet å gjøre seg mer aktuell for unge jenter, og å øke antallet medlemmer i organisasjonen. «Sisterhood» framstår som et relevant tilbud for unge jenter og interessant for frivillige som drifter tilbudet, konstaterer Fafos gjennomgang. Evalueringen, utført av Lise Lien, viser likevel at satsingen så langt ikke har ført til en nevneverdig økning i antall medlemmer.
Fafos Ellen Katrine Kallander har forsket på barn som kommer i en omsorgsrolle for egne foreldre. I Ekko forteller Erik om hvordan det var å være 14 år og måtte ta ansvar for en syk mor. Ellen setter Eriks situasjon inn i en større kontekst og viser til sine studier og hvordan mye omsorg er forflyttet fra sykehusene og inn i hjemmet. Hør mer på Nrk Ekkos sending "min psykotiske mor". Starter 39:06 ut i sendingen.
Godkjenningsordningen for utenlandsk fag- og yrkesopplæring ble etablert i 2016, og forvaltes av NOKUT. Denne rapporten ser på virkninger og erfaringer etter fire års drift. Forskerne konkluderer med at ordningen i mange tilfeller kan virke positivt på arbeidsvilkår og jobbmuligheter for den enkelte arbeidstaker og for bedriftene som trenger dokumentasjon. Relativt få søknader og godkjenninger tilsier likevel en begrenset effekt på useriøsitet og arbeidslivskriminalitet.
[12 3 4 5  >>