Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Åsmund Arup Seip
| +47 91532726

Seniorforsker

    Dr. philos., historie, Universitetet i Oslo

Forskningstema
Åsmund Arup Seip

Seip, Å. A. (2019). The Battle over a Fair Share: The Creation of Labour Market Institutions in Norway. In F. Engelstad, C. Holst, G. C. Aakvaag (eds.), Democratic State and Democratic Society. Institutional Change in the Nordic Model l (pp 213-2731). De Gruyter.

Åsmund Arup Seip

Seip, Åsmun Arup (2018) Bruk av tvungen lønnsnemnd i Norge, i Arbeidsrett, Vol 15 nr. 1, 2018.

Åsmund Arup Seip

Seip, Åsmund Arup (2018) The Battle over a Fair Share: The Creation of Labour Market Institutions in Norway, in Engelstad, Fredrik, Holst, Cathrine, and Aakvaag, Gunnar C. (eds.), Democratic State and Democratic Society. Institutional Change in the Nordic Model, Warsaw, Poland: De Gruyter Open.

Åsmund Arup Seip

Hansen, Nana Wesley and Seip, Åsmund Arup (2017) Government employers in Sweden, Denmark and Norway: The use of power to control wage and employment conditions, European Journal of Industral Relations, Sage Publications.

Hansen, Nana Wesley and Åsmund Arup Seip

Nicolaisen, H. & Seip, Å. A. (2014). Barnehager – arbeidsorganisering og kvalitet i en likhetsorientert kultur. Tidsskrift for velferdsforsking, 17(4), 16-29.

Heidi Nicolaisen og Åsmund Arup Seip

Ludvigsen, Kari and Åsmund Arup Seip (2009). The establishing of Norwegian child psychiatry: ideas, pioneers and institutions. History of Psychiatry, Vol. 20, No. 77, Sage Publications.

Kari Ludvigsen and Åsmund Arup Seip
Stokke, T. Aa. & Seip, Å. A. (2008). Collective Dispute Resolution in the Public Sector: The Nordic Countries Compared. Journal of Industrial Relations, 50(4).
Torgeir Aarvaag Stokke and Åsmund Arup Seip
Seip, Å. A. (2003). Lokale lønnsforhandlinger i staten: Hvor går veien videre? Søkelys på arbeidsmarkedet, 2/2003.
Åsmund Arup Seip
Seip, Å. A. (1999). Inntektsbegrepet i jordbrukspolitikken: Fra politisk parole til teknokratisk målesystem, tur retur. Historisk Tidsskrift 3/1999, Landbruksøkonomisk Forum 4/1999.
Åsmund Arup Seip

Seip, Å. A. (1992). Bokanmeldelse: Gro Hagemann "Skolefolk. Lærernes historie i Norge". Tidsskrift for samfunnsforskning, nr. 6.

Åsmund Arup Seip

Seip, Å. A. (1991). Bokanmeldelse: Kari Melby "Kall og kamp. Norsk sykepleierforbunds historie". Historisk tidsskrift, nr. 3.

Åsmund Arup Seip

2016

Arbeidsretten 100 år: Kampen mellom juss og forhandlingsmakt

Arbeidsretten 100 år: Kampen mellom juss og forhandlingsmakt. Kronikk i Dagens Næringsliv, 25. januar 2016.

2016

Tariffoppgjøret 2016: Nulloppgjør og "revolusjon" i staten

Tariffoppgjøret 2016: Nulloppgjør og "revolusjon" i staten. Kronikk for arbeidslivet.no

2015

Bakgrunn for lønnsoppgjøret 2015

Bakgrunn for lønnsoppgjøret 2015. Kronikk for arbeidslivet.no

2014

Oppsummering av tariffoppgjøret 2013

Oppsummering av tariffoppgjøret 2013. Moderasjon, og turbulens i luftfarten.

2014

Tariffoppgjøret 2014

Tariffoppgjøret 2014. Kronikk for arbeidslivet.no

2012

Oppsummering av tariffoppgjøret 2012. Streik i stat og kommune.

Oppsummering av tariffoppgjøret 2012. Streik i stat og kommune. Kronikk for arbeidslivet.no

2002

Lokal lønnspolitikk i Vestfold
Seip, Å. A. (2002). Lokal lønnspolitikk i Vestfold. Kaupangen, nr. 9/2002. Vestfold fylkesskattekontor.
Åsmund Arup Seip

2002

Streikens utvikling over tid
Stokke, T. Aa. & Seip, Å. A. (2002). Streikens utvikling over tid. Kronikk. Orienterer, september 2002.
Torgeir Aarvaag Stokke og Åsmund Arup Seip

1992

Profesjonskampen tapt
Seip, Å. A. (1992). Profesjonskampen tapt. Kronikk. Skoleforum, nr. 4.
Åsmund Arup Seip

2016

I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år

Alsos, K., Seip, Å. A. & Nygaard, P. (2016). I arbeidsfredens tjeneste. Arbeidsretten gjennom 100 år. Pax Forlag.

Åsmund Arup Seip, Kristin Alsos & Pål Nygaard

2014

Work migration and labour market regulations in the Nordic countries
Seip, Åsmund Arup (2014) “Work migration and labour market regulations in the Nordic countries” in Kettunen, P., S. Kuhnle and Y. Ren (eds.), Reshaping welfare institutions in China and the Nordic countries, Nordic Centre of Exellence Nordwel, Helsinki 2014 and Chinese version, Sino-Nordic Wlefare Research Network, Fudan, Shanghai 2014.
Åsmund Arup Seip

2013

Arbeidsfred og arbeidsrett – en sosial sak
Alsos, K. & Seip, Å. A. (2013). Arbeidsfred og arbeidsrett – en sosial sak. I H. Forbord (red.), Festskrift. Arbeidsdepartementet 100 år. 1913-2013. Oslo: Arbeidsdepartementet.
Kristin Alsos og Åsmund Arup Seip

2007

Poor Relief and Welfare Legislation in Norway, 1814-1920
Seip, Å. A. (2007). Poor Relief and Welfare Legislation in Norway, 1814-1920. I S. King& J. Stewart (red.), Welfare Peripheries. The Development of Welfare States in Nineteenth and Twentieth Century Europe. Bern: Peter Lang.
Åsmund Arup Seip

2003

De vanskelige barna
Seip, Å. A. (2003). De vanskelige barna. Forholdet mellom barnevern og psykisk helse i tiden etter 1945. I E. Benum m. fl. (red.), Den mangfoldige velferden. Gyldendal Akademisk.
Åsmund Arup Seip

2002

Fra marked til forhandlinger - utviklingen av forhandlingssystemet i jordbruket
Seip, Å. A. (2002). Fra marked til forhandlinger - utviklingen av forhandlingssystemet i jordbruket. I H. Rommetvedt (red.), Matmakt - Politikk, forhandling, marked. Fagbokforlaget.
Åsmund Arup Seip

2010

Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden: Reguleringer, strategier og realiteter.
Hansen, N. W., Å.A. Seip & L. Eldring, red. (2010), Rekruttering av kompetansearbeidskraft fra tredjeland til Norden: Reguleringer, strategier og realiteter. TemaNord 2010:536. København: Nordisk Ministerråd

2004

Privat Initiative for Public Health: The Emergence of Child Psychiatry in Post-War Norway
Seip, Å. A. (2004). Privat Initiative for Public Health: The Emergence of Child Psychiatry in Post-War Norway. I A. Andresen et al. (red.), Public Health and Preventive Medicine 1800 – 2000. Rokkansenteret, Report 1.
Åsmund Arup Seip

1999

Et nytt syn på staten
Seip, Å. A. (1999). Et nytt syn på staten. Forhandlingsrett overfor en statlig arbeidsgiver. LOS-senter Notat 9912. Bergen.
Åsmund Arup Seip

1994

Kirke- og undervisningsdepartementets historie 1814 til i dag
Seip, Å. A. (1994). Kirke- og undervisningsdepartementets historie 1814 til i dag. Forprosjekt. Prosjektrapport. Universitetet i Oslo, avd. for historie.
Åsmund Arup Seip