Tone Fløtten
Tone Fløtten

Managing Director

Research areas

Tone Fløtten is Managing Director of the Research Foundation Fafo. She holds a PhD in sociology and has specialized in research on poverty and social exclusion, economic inequality, comparative social policy and the Nordic model. For several years Fløtten was one of the two heads of The Norwegian Centre for Research on Poverty and Social Assistance (Fami).

Fløtten is a frequently used media commentator and she is regularly lecturing both popular and academic audiences. She is member of several boards, she serves on the strategic advisory board of the Danish National Institute for Social Science Research, she was a member of the Norwegian Commission on Distribution and the Danish Expert Commission on Poverty, and she was member of The Norwegian Commission for the Investigation of Scientific Misconduct.

+47 41695724
Inger Lise Skog Hansen, Ragnhild Steen Jensen og Tone Fløtten
Fafo-notat 2019:21
Lars Holden og Tone Fløtten
Fafo-notat 2018:22
Tone Fløtten og Inger Lise Skog Hansen
Fafo-rapport 2018:04
Fafo-report 2016:38
Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe and Bård Jordfald
Fafo-report 2015:07
Tone Fløtten, Jon Kvist, Lilja Mósesdóttir og Lisbeth Pedersen
Fafo-rapport 2014:42
Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe og Bård Jordfald
Fafo-rapport 2014:46
Tone Fløtten og Anne Skevik Grødem med bidrag fra Katja Forssén, Tapio Salonen, Lilja Mósesdóttir, Peder J. Pedersen og Stephen Crossley
Fafo-rapport 2014:18
Tone Fløtten, Åsmund Hermansen, Anne Hege Strand og Kristian Rose Tronstad
Fafo-rapport 2013:14
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen, Anne Skevik Grødem, Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2011:21
Tone Fløtten, Åsmund Hermansen, Jon M. Hippe og Bjørn R. Lescher-Nuland
Fafo-rapport 2011:13
Bjørn Richard Nuland, Jens Lunnan Hjort, Tone Fløtten og Elisabeth Backe-Hansen
Fafo-rapport 2009:50
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp
Fafo-report 2009:42
Tone Fløtten, Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen, Hanne C. Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Steffen Torp
Fafo-rapport 2009:06
Øyvind Berge, Johan Christensen, Jon Erik Dølvik, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Hanne Kavli og Sissel Trygstad
Fafo-notat 2009:11
Johan Christensen, Tone Fløtten, Jon M. Hippe, Jørgen Svalund, Sissel Trygstad
Fafo-notat 2009:09
Tone Fløtten, Inger Lise Skog Hansen og Hanne Cecilie Kavli
Fafo-notat 2009:05
Tone Fløtten, Steffen Torp, Hanne Kavli, Roy Nielsen, Jonn Syse, Arne Backer Grønningsæter og Karin Gustavsen
Fafo-rapport 2008:47
Karin Gustavsen, Arne Backer Grønningsæter, Tone Fløtten, Roy Nielsen, Jonn Syse, og Steffen Torp
Fafo-rapport 2008:38
Anna Skårberg og Tone Fløtten
Fafo-rapport 2008:28
Inger Lise Skog Hansen, Hanne Bogen, Tone Fløtten, Axel West Pedersen, Jardar Sørvoll
Fafo-rapport 2008:18
Johan Christensen, Tone Fløtten, Christer Hyggen
Fafo-notat 2008:20
Arne Backer Grønningsæter, Karin Gustavsen Tvetene, Roy Nielsen, Jonn Syse, Tone Fløtten og Steffen Torp
Fafo-rapport 2007:31
Johan Christensen, Tone Fløtten og Jon M. Hippe
Fafo-notat 2006:24
Heidi Gautun, Jon Anders Drøpping og Tone Fløtten
Fafo-rapport 476
Tone Fløtten, Espen Dahl, Arne Grønningsæter
Fafo-notat 2001:16
Tone Fløtten
Fafo-rapport 303
Tone Fløtten og Axel West Pedersen
Fafo-rapport 207
Tone Fløtten, Heidi Gautun og Jon M. Hippe
Fafo-rapport 192
Jens B. Grøgaard (ed.)
Fafo-report 190
Fafo-notat 1996:06
Espen Dahl m.fl.
Fafo-rapport 174
Kåre Hagen, Anne Britt Djuve og Pernille Vogt
Fafo-rapport 161
Fafo-notat 1994:10
Fafo-notat 820
Fafo-rapport 139
Tone Fløtten og Birgit Skaldehaug
Fafo-rapport 134
Tone Fløtten
Fafo-rapport 116

Tone Fløtten

Poor, but included?
Barn i Norge 2013

Steffen Torp, Sævar B. Gudbergsson, Alv A. Dahl, Sophie D. Fosså og Tone Fløtten

Social support at work and work changes among cancer survivors in Norway
Scandinavian Journal of Public Health

Lene Thorsen, Gunhild M. Gjerset, Jon Håvard Loge, Cecilie E. Kiserud, Eva Skovlund, Tone Fløtten og Sophie S. Fosså

Cancer patients’ needs for rehabilitation services
Acta Oncologica

Sæver Berg Gudbergsson, Steffen Torp, Tone Fløtten, Sophie D. Fosså, Roy Nielsen, Alv A. Dahl

A comparative study of cancer patients with short and long term sick-leave after primary treatment
Acta Oncologica

Bjørn Richard Nuland, Tone Fløtten og Elisabeth Backe-Hanssen

Kommunenes arbeid med barnefattigdom

Tone Fløtten og Axel West Pedersen

Når kan barn kalles fattige
En opinionsbasert tilnærming

Tone Fløtten og Hanne Cecilie Kavli

Barnefattigdom og sosial deltakelse

Tone Fløtten, Axel West Pedersen og Ivar Lødemel

Når problemet er fattigdom

Espen Dahl, Tone Fløtten and Thomas Lorentzen

Poverty dynamics and social exclusion - an analysis of Norwegian data
Journal of Social Policy

Tone Fløtten og Axel West Pedersen

Fattigdom som mangel på sosialt aksepterte levekår
Resultater fra en spørreundersøkelse

Tone Fløtten, Arne Grønningsæter, Jon M. Hippe og Jon Christensen

Den reformerte velferdsstaten – en ny samfunnskontrakt

Mira Sletten, Anders Bakken og Tone Fløtten

Vennskapets pris – fattigdom og sosial isolasjon i ungdomstida
Tidsskrift for Ungdomsforskning
Samfunnsspeilet
Samfunnsspeilet
Tidsskrift for velferdsforskning
Tidsskrift for velferdsforskning
Den norske modellen – en supermodell?
Barnefattigdom - en kunnskapsoppsummering
Mainstreaming social inclusion. Country report – Norway
Child poverty in Norway – What is the problem and how can we solve it?
The relationship between poverty and social exclusion – a conceptual discussion
Some concerns related to cross-national research on children
Comparing incomparabilities
Forutsetninger og begrunnelser for studiet av fattigdom
Dilemmas to be faced in delivery of infrastructure
The causes of poverty. A discussion of central perspective
Nytten av komparative studier
Funksjonshemmedes levekår
Arbeid, familie og fritid. En studie av kvinners og menns tidsbruk ved inngangen til 1990-årene
Den norske modellen i et oppvekstperspektiv
Ulikhet og sosial fordeling
Fem bud for forskningsbruk
Fare for et mer todelt arbeidsliv?
Hvor går grensen for fattigdom?
Nordisk barnefattigdom – et problem å bry seg om?
Befolkningen åpner for reformdebatt
Fattigdom i moderne velferdssamfunn
Kreftrammedes økonomi er god, men mange er misfornøyde med støtte fra det offentlige
Den norske fattigdommen kan ikke fjernes uten å ta valg som svir
Rikdom i Likhets-Norge
Vi trenger en ny fattigdomsdefinisjon
Dilemmaer i fattigdomsdebatten
Hvem er fattige – og hvordan kan vi hjelpe?
Finnes det fattige i Norge?
Norsk fattigdomsgrense?
Stakkars Oslo
Hvorfor sier kvinner nei?
Barnefattigdom
Hamskifte. Den norske modellen i endring
Poverty and social exclusion – two sides of the same coin

Project manager: Terje Olsen
End of project: 2020

Project manager: Jon Helgheim Holte
End of project: 2019