logo fafo 194x64
Beret Bråten

Forsker (permisjon)

Ph.d., statsvitenskap, Cand.polit., sosiologi, Universitetet i Oslo

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

  • Bråten Beret. 2011. ’Hun oppfattes sikkert veldig som norsk’ – om betydningen av etnisk minoritetsbakgrunn når kandidater vurderes. Sosiologi i dag, nr. 3-4/2011, 108-132.

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

  • Bråten Beret. 2014. “Gagns mennesker og gode liv. Utdanning i foreldres oppdragerstrategier” i Bjerrum Nielsen Harriet (red.) Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen. Oslo. Universitetsforlaget
  • Bråten Beret & Cecilie Thun. 2013. “Introduksjon” i Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge. Oslo. Akademika Forlag
  • Bråten Beret. 2013. “Den flerdimensjonale likestillingspolitikkens hvem, hva og hvorfor” i Beret Bråten & Cecilie Thun (red.) Krysningspunkter. Likestillingspolitikk i et flerkulturelt Norge. Oslo. Akademika. 2013
  • Bråten Beret. 2010. "Quotas or no Quotas? Including Politicians of Ethnic Minority Descent in Political Parties" in Bengtsson Bo, Per Strömblad & Ann-Helen Bay: Diversity. Inclusion and Citizenship in Scandinavia, s. 105-126, Cambrigde Scholars Publishing
  • Bråten Beret & Marte Ryste. 2004. ”Feminist søker fellesskap” i Femkamp, antologi om nordisk feminisme. Stockholm. Bang förlag

  • Bråten Beret. 2010. "Rettferdig representasjon” i Beatrice Halsaa & Anne Hellum (red.): Rettferdighet, s. 186-211. Universitetsforlaget

Bøker

  • Bråten Beret, Ellen Rømming, Knut Storberget, Kristin Skjørten & Astri Aas-Hansen. 2007. Bjørnen sover. Om vold i familien. Oslo. Aschehoug Forlag.

Konferansepaper

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

  • Bråten Beret. 2002. ”...det er kanskje noe i veien med de jævla hyllene da.” Unge feministers valg av arbeidsformer for å få til endringer i samfunnet. Hovedoppgave i sosiologi, Universitetet i Oslo

Artikler, kronikker, debattinnlegg

Avhandlinger

  • Bråten Beret. 2013. Folkestyrets innvandrere. Integrering i norske partier. Doktoravhandling. Institutt for statvitenskap. Det samfunnsfaglige fakultet. Universitetet i Oslo

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B