Ansatte
Fafo oppgraderer sine nettsider og har i den forbindelse litt problemer med søkefunksjonen og visning av publikasjoner. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du sende en epost til så skal vi bistå deg
Arne Backer Grønningsæter
| +47 90076570

Forsker/Pensjonist

    Seniorforsker, M.A. (Comparative European Social Studies), Sosionom

Forskningstema
Arne Backer Grønningsæter
Grønningsæter, A.B. og S. Nordstoga (2014) Fagutvikling og faglig utvikling i det lokale barnevernet. I Nordstoga, S og A.B. Grønningsæter (red) Det kommunale barnevernet i utvikling – et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning. Fagbokforlaget
Grønningsæter, A.B. og S. Nordstoga
Grønningsæter, A.B. og S. Nordstoga (2014) Mål og realiteter i faglig utvikling i barneverntjenesten. I Nordstoga, S og A.B. Grønningsæter (red) Det kommunale barnevernet i utvikling – et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning. Fagbokforlaget
Grønningsæter, A.B. og S. Nordstoga
Grønningsæter, A.B. (2014) Fagutvikleren som formidler mellom utdanning, forskning og praksis. I Nordstoga, S og A.B. Grønningsæter (red) Det kommunale barnevernet i utvikling – et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning. Fagbokforlaget
Grønningsæter, A.B.
Grønningsæter, A.B. og S. Nordstoga (2014) Etterord: Fagutvikling, et samspill mellom forskning, utdanning og praksis. I Nordstoga, S og A.B. Grønningsæter (red) Det kommunale barnevernet i utvikling – et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning. Fagbokforlaget
Grønningsæter, A.B. og S. Nordstoga
Grønningsæter, A.B. og B.R. Lescher-Nuland (2013) Homopesten – om hiv blant menn som har sex med menn. I Grønningsæter, A.B., BR. Lescher-Nuland og H.W. Kristiansen (red.) Holdninger, levekår og livsløp. Forskning om lesbiske, homofile og bifile. Universitetsforlaget.
Grønningsæter, A.B. og B.R. Lescher-Nuland
A.B. Grønningsæter (2013) Tid og makt – om etiske utfordringer i sosialtjenesten. Fontene Forskning 2/2013
Arne B. Grønningsæter
Lescher-Nuland, B.R. og Grønningsæter, A.B. (2013) Noe du legger igjen hjemme når du går på jobb? I Grønningsæter, A.B., BR. Lescher-Nuland og H.W. Kristiansen (red.) Holdninger, levekår og livsløp. Forskning om lesbiske, homofile og bifile. Universitetsforlaget..
Lescher-Nuland, B.R. og Grønningsæter, A.B.
Grønningsæter, A.B. og H. Haualand (2013) Dobbelt diskriminert? LHBT-personer med nedsatt funksjonsevne. I Grønningsæter, A.B., BR. Lescher-Nuland og H.W. Kristiansen (red.) Holdninger, levekår og livsløp. Forskning om lesbiske, homofile og bifile. Universitetsforlaget.
Grønningsæter, A.B. og H. Haualand
Aasland, Aa., Grønningsæter, A.B., Meylakhs, P. (2013) More Are Testing Positive – But Is Everything Negative? Russia and the HIV Epidemic. I Global HIV/AIDS Politics, Policy, and Activism: Persistent Challenges and Emerging Issues. Praeger
Aasland, Aa., Grønningsæter, A.B., Meylakhs, P.
de Paoli MM, Mills E and Grønningsæter AB (2012) The ARV roll out and the disability grant: a South African dilemma? Journal of the International AIDS Society 2012, 15:6
de Paoli MM, Mills E and Grønningsæter AB
Grønningsæter, A.B. og Kiik, R. (2012) Implementing social policy –social workers’ experience from Estonia and Norway. Journal of Comparative Social Work 2012/1
Grønningsæter, A.B. og Kiik, R.
Aasland A., A.B.Grønningsæter og P. Meylakhs (2010) Flere positive – men er alt negativt? Russland og hiv-epidemien. Nordisk Østforum 4/2010, Universitetsforlaget.
Aasland A., A.B.Grønningsæter og P. Meylakhs
Grønningsæter, A. og R. Kiik (2008) ”My work is exciting” – Social workers in Estonia and Norway. European Journal of Social Work. 1/2009
Grønningsæter, A. og R. Kiik

Fløtten, T., Grønningsæter, A., Hippe, J. M. & Christensen, J. (2007). Den reformerte velferdsstaten – en ny samfunnskontrakt. I J. E. Dølvik, T. Fløtten, G. Hernes & J. M. Hippe (red.), Hamskifte. Den norske modellen i endring. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Tone Fløtten, Arne Grønningsæter, Jon M. Hippe og Jon Christensen
The search for global ethical standards in social work – tensions and process. In Hall, N. (ed) (2006) Social Work – Making a World of Difference; Social Work Around the World IV. IFSW/Fafo
Arne B. Grønningsæter

Haualand, H., Grønningsæter, A. & Hansen, I. L. S. (2003). Uniting Divided Worlds – Identity, Family and Education. Disability Studies Quarterly, 23(2).

Hilde Haualand, Arne Grønningsæter og Inger Lise S. Hansen
Grønningsæter, A.B., B.R. Lescher-Nuland, H.W. Kristiansen (2013) Forskning om holdninger, levekår og livskvalitet. I Grønningsæter, A.B., BR. Lescher-Nuland og H.W. Kristiansen (red.) Holdninger, levekår og livsløp. Forskning om lesbiske, homofile og bifile. Universitetsforlaget.
Grønningsæter, A.B., B.R. Lescher-Nuland, H.W. Kristiansen

2014

Det kommunale barnevernet i utvikling

Nordstoga, S og A.B. Grønningsæter (red) (2014) Det kommunale barnevernet i utvikling – et nødvendig samarbeid mellom praksis, forskning og utdanning. Fagbokforlaget

Sigrid Nordstoga og Arne backer Grønningsæter

2013

Holdninger, levekår og livsløp
Grønningsæter, A.B., BR. Lescher-Nuland og H.W. Kristiansen (red.) (2013) Holdninger, levekår og livsløp. Forskning om lesbiske, homofile og bifile. Universitetsforlaget.
Arne Backer Grønningsæter, Hans Wiggo Kristiansen, Bjørn R. Lescher-Nuland

2009

Sosialt arbeid; Tilbakeblikk – utfordringer - visjoner
Grønningsæter, A.B. (red) (2009) Sosialt arbeid; Tilbakeblikk – utfordringer - visjoner. Jubileumsskrift Norsk Sosionomforbund er 50 år. Fellesorganisasjonen
Grønningsæter, A.B. (red)

2014

Omsorg for traumatiserte barn.
Grønningsæter, AB. (2014) Omsorg for traumatiserte barn. Rapport fra evaluering av et opplæringstilbud til fosterforeldre. Universitet i Agder, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid
Grønningsæter, A.B.

2013

Evaluering av miljøterapeutteam i barneverntjenesten i Kristiansand kommune
Angel, BØ & Grønningsæter, AB (2013) Evaluering av miljøterapeutteam i barneverntjenesten i Kristiansand kommune. Universitet i Agder, Institutt for sosiologi og sosialt arbeid
Angel, BØ & Grønningsæter, AB

2013

Fosterhjem for barns behov
Backe-Hansen, E., Havik, T. og Grønningsæter, A.B. (red)(2013) Fosterhjem for barns behov. Rapport fra et fireårig forskningsprogram. NOVA-rapport 16/13.
Elisabeth Backe-Hansen, Toril Havik, Arne B. Grønningsæter

2011

Bolig, helse og sosial ulikhet

Grønningsæter, A. B. & Nielsen, R. A. (2011). Bolig, helse og sosial ulikhet. Oslo: Helsedirektoratet.

Arne Backer Grønningsæter og Roy A. Nielsen

Siste utvei: Institusjonsplassering?

Elisabeth Backe-Hansen, Ellisiv Bakketeig, Heidi Gautun og Arne Backer Grønningsæter (2011) Siste utvei: Institusjonsplassering? Betydningen av barnevernsreformen fra 2004 for institusjonstilbudet. NOVA-rapport 21:2011

Elisabeth Backe-Hansen, Ellisiv Bakketeig, Heidi Gautun og Arne Backer Grønningsæter

2013

Miljøterapeutteam i barneverntjenesten – skreddersøm i et kunnskapsbasert barnevern?
Angel, B.A. og Grønningsæter, A.B. (2013) Miljøterapeutteam i barneverntjenesten – skreddersøm i et kunnskapsbasert barnevern? Norges Barnevern
Angel, B.A. og Grønningsæter, A.B.

2013

Retten til taushet og behovet for kunnskap—noen etiske utfordringer i forskning om utsatte og stigmatiserte grupper.
Arne B. Grønningsæter (2013) Retten til taushet og behovet for kunnskap — noen etiske utfordringer i forskning om utsatte og stigmatiserte grupper. I Fossheim og Ingierd (red.)Forskernes taushets- og varslingsplikt. NESH
Arne B. Grønningsæter

2009

NOSO er 50 – hva skjer med sosionomprofesjonen?
A.B. Grønningsæter (2009) NOSO er 50 – hva skjer med sosionomprofesjonen? I A.B. Grønningsæter (red) Sosialt arbeid; Tilbakeblikk – utfordringer - visjoner. Jubileumsskrift Norsk Sosionomforbund er 50 år. Fellesorganisasjonen
A.B. Grønningsæter