logo fafo 194x64
Jon Horgen Friberg

Forsker

PhD, Sosiologi, Universitetet i Oslo

Arbeidsområder

Internasjonal migrasjon, arbeidsmarked, integrasjon, etniske minoriteter

.

Publisering

Vitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Friberg, J. H. (2019). Does selective acculturation work? Cultural orientations, educational aspirations and school effort among children of immigrants in Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies.

 • Friberg, J. H. (2019). Tvilsomme informanter, troverdig forskning? Norsk sosiologisk tidsskrift 02 / 2019 (Volum 3)

 • Friberg, J. H. (2019). En migrasjonsforskers bekjennelser. Tidsskrift for samfunnsforskning 01 / 2019.

 • Friberg, J. H. & Tyldum, G. (2019). Rumensk tiggemigrasjon i et menneskehandelsperspektiv. Tidsskrift for samfunnsforskning 01 / 2019.

 • Friberg, J. H. (2018). Poverty, networks, resistance: The economic sociology of Roma migration for begging. Migration Studies, mny038.

 • Friberg, J. H. & Midtbøen, A. H. (2018). The making of immigrant niches in an affluent welfare state. International Migration Review, 1-24.

 • Friberg, J. H. & Midtbøen, A. H. (2017). Innvandrernes etterkommere: Teoretiske og komparative perspektiver. Norsk sosiologisk tidsskrift 01 / 2017 (Volum 1).

 • Haakestad, H. & Friberg, J. H. (2017). Deskilling revisited: Labour migration, neo-Taylorism and the degradation of craft work in the Norwegian construction industry. Economic and Industrial Democracy.

 • Friberg, J. H. & Midtbøen, A. H. (2017). Ethnicity as skill: immigrant employment hierarchies in Norwegian low-wage labour markets. Journal of Ethnic and Migration Studies.

 • Friberg, J. H. (2017). Utvidelse av kampsonen. Essay i serien "Ut av akademia 2017". Sosiologen.no.

 • Friberg, J. H. (2016). New Patterns of Labour Migration from Central and Eastern Europe and its Impact on Labour Markets and Institutions in Norway: Reviewing the Evidence. In J. E. Dølvik & L. Eldring (eds.), Labour Mobility in the Enlarged Single European Market. (Comparative Social Research, Volume 32) (pp 19 - 43). Emerald Group Publishing Limited.

 • Friberg, Jon Horgen (2016), The rise and implications of temporary staffing as a "migration industry" in Norway. Nordic Journal of Migration Research 6(2) 2016

 • Friberg, J.H. & Olav Elgvin (2016), Når velferdsstaten bryter tilliten ned: Somaliske innvandrere i møte med NAV. Tidsskrift for samfunnsforskning 56 (03):257-284.

 • Friberg, Jon Horgen (2015), «Fri bevegelse, økt fleksibilitet og den norske velferdsstaten: Arbeidslivsintegrasjon og bruk av sosiale ytelser blant arbeidsinnvandrere fra Øst- og Sentral-Europa», Tidsskrift for Velferdsforskning, Vol. 18, nr 3, 2015, s. 179-197.

 • Friberg, Jon Horgen og Hedda Haakestad (2015) «Arbeidsmigrasjon, makt og styringsideologier: Norsk byggenæring i en brytningstid». Søkelys på arbeidslivet, nr 3 2015, årgang 32, s. 182-205

 • Friberg, Jon Horgen og Anne Golden (2014), Norges største innvandrergruppe: Historien om migrasjon fra Polen til Norge og om andrespråkskorpuset AS. NOA - norsk som andrespråk. Årgang 30, 2/2014, s. 11-23.

 • Friberg, J.H., J. Arnholtz, L. Eldring, N.W. Hansen & F. Thorarins (2014), Nordic labour market institutions and new migrant workers: Polish migrants in Oslo, Copenhagen and Reykjavik. European Journal of Industrial Relations 20(1):37-53.
 • Elgvin, Olav og Jon Horgen Friberg (2014), Migrasjonssosiologiens svarte boks? Sosialpsykologiske prosesser i møtet mellom innvandrere og det norske samfunnet. Sosiologi i dag, Vol 44, Nr 3.

 • Eldring, L. og J.H. Friberg (2013), Europeisk arbeidsmobilitet: Utfordringer for de nordiske arbeidsmarkedene. Søkelys på arbeidslivet 30(1-2): 22-39.

 • Friberg, J. H., Tronstad, K. R. & Dølvik, J. E. (2012). Central and Eastern European labour migration to Norway. Trends, conditions and challenges. In Free Movement of Workers and Labour Market Adjustment, Recent experiences from OECD countries and the European Union. OECD.

 • Jon Horgen Friberg (2012), "The ‘Guest-Worker Syndrome’ Revisited?
  Migration and employment among Polish workers in Oslo". Nordic Journal of Migration Research. Volume 2, Issue 4 (Nov 2012)

 • Friberg, Jon Horgen (2012), Culture at work: Polish migrants in the ethnic division of labour on Norwegian construction sites. Ethnic and Racial Studies Volume 35, Issue 11, 2012

 • Friberg, Jon Horgen (2012), The stages of migration. From going abroad to settling down: Post-accession Polish migrant workers in Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies, 38(10), 1589-1605(17)

 • Friberg, J.H. og Lund, M. (2004), "Same same, but different: Ikke-vestlige innvandreres forhold til fagforeninger." Søkelys på arbeidsmarkedet nr 2, 2004

Fafo-rapporter

Andre utgivelser på Fafo

 • Anne Britt Djuve, Jon Horgen Friberg, Guri Tyldum and Huafeng Zhang
  Migrants from Romania on the streets of the Scandinavian capitals
  Other Fafo-publications 2015

Fafo-notater

Populærvitenskapelige artikler og bokkapitler

 • Friberg, Jon Horgen (2010), “Working Conditions for Polish Construction Workers and Domestic Cleaners in Oslo: Segmentation, Inclusion and the Role of Policy.” I:  Richard Black, Godfried Engbersen, Marek Okólski & Cristina Pantîru (eds.): A Continent Moving West? EU enlargement and labour migration from Central and Eastern Europe. Amsterdam University Press
 • Friberg, Jon Horgen (2009), Arbeidsinnvandring fra Øst – Nye mønstre for migrasjon, sysselsetting og integrering i kjølvannet av finanskrisa? I: Integreringskart 2009. Integrering i økonomiske nedgangstider. IMDi-rapport 7-2009
 • Friberg, Jon Horgen (2014), "RDS and the Structure of Migrant Populations". Chapter 2 in Tyldum, Guri and Lisa G. Johnston (eds.), Applying Respondent Driven Sampling to Migrant Populations. Palgrave Macmillian. New York. 2014.

Bøker

Konferansepaper

Ekstern rapport / kapittel i ekstern rapport

 • Friberg, Jon Horgen (2013), The Polish worker in Norway. Emerging patterns of migration, employment and incorporation after EU's eastern enlargement. Doctoral thesis. ISS, UiO. 2013
 • Friberg, Jon Horgen, Jon Erik Dølvik og Line Eldring (2013), Arbeidsmigrasjon fra Øst- og Sentral-Europa. Temanotat. Program Velferd, arbeidsliv og migrasjon – VAM. Norges forskningsråd
 • Friberg, Jon Horgen og Line Eldring (eds.) (2013), Labour migrants from Central and Eastern Europe in the Nordic countries. Patterns of migration, working conditions and recruitment practices. TemaNord 2013:570. Copenhagen: Nordic Council of Ministers
 • Dølvik, Jon Erik og Jon Horgen Friberg (2008), Den nye arbeidsinnvandringen fra øst. Drivkrefter, utviklingstrekk og arbeidslivspolitiske konsekvenser. Background Paper for the IMER-Programme - Research in the field of Migration and Immigration The Research Council of Norway

Artikler, kronikker, debattinnlegg

Avhandlinger

Lysark og presentasjoner

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin Alsos, Terje Olsen, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Stein Roar Fredriksen

Kontakt

Postboks 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22 08 86 00 Fax: +47 22 08 87 00

E-post: 

Webredaksjon: Alf Tore Bergsli og Jon Lahlum

 

Miljofyrtarn logo

Hvor er vi

Fafo Borggt2B